Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya regler inom Pem från den 1 september

Handlar du med länder i Pem-området och brukar du då använda ursprungsintyg? Från den 1 september kommer det att finnas nya regler för detta.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området (EU, EFTA-länderna, Färöarna samt länder runt Medelhavet och på Västra Balkan) har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig. Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder.

Fördelar med de nya reglerna

De nya ursprungsreglerna för Pem innebär bland annat följande:

 • Bearbetningsreglerna blir mer liberala, bland annat för elektriska maskiner och apparater samt textilier.
 • Det införs en mer generös allmän toleransregel på 15 % av vikten för kapitel 2 och kapitel 4–24, förutom för bearbetade fiskeriprodukter enligt kapitel 16. För alla andra varor (förutom kapitel 50–63 för vilka särskilda toleransregler finns) gäller en tolerans på 15 % av värdet.
 • Direkttransportregeln byts ut mot en regel om förbud mot ändringar, vilket bland annat innebär att sändningar kan delas upp i transitländer, förutsatt att varorna är under tullövervakning.
 • Restitutionsförbud gäller endast för kapitel 50–63.
 • Endast EUR.1-certifikat och ursprungsdeklarationer används, inga EUR-MED-certifikat behövs.
 • Giltighetstiden för ursprungsintyg ökar från 4 till 10 månader.

Exportören väljer

En exportör i ett land som har anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om den vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen. En anledning till att välja Pem-konventionen kan vara att varorna i ett senare skede ska exporteras till ett land som inte har anslutit sig. En annan anledning kan vara att det inte finns styrkande handlingar i form av leverantörsdeklarationer där det framgår att ingående material uppfyller övergångsreglerna.

En exportör i ett land som inte har anslutit sig kan bara använda Pem-konventionen.

Intygen visar valet

Om övergångsreglerna har tillämpats vid ursprungsbedömningen ska detta framgå av ursprungsintyget genom att en särskild text sätts på certifikatet eller i ursprungsdeklarationen.

 • På EUR. 1 anges “TRANSITIONAL RULES” i fält 7.
 • I ursprungsdeklarationen lägger exportören till “... according to the transitional rules of origin” i slutet av texten där ursprunget intygas.

Även av leverantörsdeklarationerna bör det framgå om varorna uppfyller övergångsreglerna eller ursprungsreglerna i Pem-konventionen, eller om båda regelverken uppfylls.

Särskilda dokumentkoder i importdeklarationerna

Om övergångsreglerna har använts, vilket alltså ska framgå av ursprungsintyget, ska någon av följande dokumentkoder anges i importdeklarationens fält 44, bilagda handlingar:

 • U075 = EUR.1-certifikat
 • U076 = Ursprungsdeklaration.

Certifikat enligt övergångsreglerna kan utfärdas i efterhand

Om ett EUR.1-certifikat har utfärdats i enlighet med den Pem-konventionen kan det, om det behövs, ersättas med ett nytt certifikat utfärdat enligt övergångsreglerna. Däremot går det inte att göra tvärtom, det vill säga ersätta EUR.1-certifikat som har utfärdats i enlighet med övergångsreglerna med certifikat utfärdade enligt den Pem-konventionen.

De här länderna har anslutit sig hittills

De länder och områden som hittills har kommit överens med EU om att börja använda även övergångsreglerna från den 1 september är:

 • Albanien
 • Färöarna
 • Georgien
 • Island
 • Jordanien
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Schweiz
 • Västbanken och Gaza.

Information och rekommendationer i vägledningsdokument

EU-kommissionen har tagit fram ett vägledningsdokument för övergångsreglerna i samarbete med medlemsstaterna. Där kan du dels läsa om fördelarna med de nya reglerna, dels få rekommendationer om tillämpningen.

Vägledningsdokument för övergångsreglerna (på engelska)

Ordförklaringar

Pan-Euro-Med, Pem är ett system av länder och områden (EU, EFTA-länderna, Färöarna samt länder runt Medelhavet och på Västra Balkan) som har frihandelsavtal med varandra och som har tagit fram ett gemensamt ursprungsprotokoll − Pem-konventionen. Pem ger bland annat länder som har identiska ursprungsregler en möjlighet att tillämpa diagonal kumulation. Diagonal kumulation innebär att ursprungsmaterial från andra länder än export- eller importlandet kan användas i tillverkningen av ursprungsvaror.

Bearbetningsregler är regler som talar om vilken bearbetning som måste utföras på icke-ursprungsmaterial för att den färdiga varan ska få ursprung i landet där varan har bearbetats.

Den allmänna toleransregeln ger en möjlighet för en tillverkare att använda små mängder icke-ursprungsmaterial, trots att bearbetningsregeln inte medger det.

Direkttransportregeln innebär att en vara måste transporteras direkt från exportlandet till importlandet. Syftet är att förhindra att ursprungsvaror manipuleras eller byts ut på vägen till det land som medger frihandelsförmåner.

Restitutionsförbud innebär ett förbud mot återbetalning av eller befrielse från tull på importvaror som ingår i exportvarorna. I praktiken innebär det att en exportör inte får utfärda ett ursprungsintyg för en exportvara som har framställts under exempelvis aktiv förädling.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Georgien, Västbanken och Gaza samt Liechtenstein är tillagda bland länderna som hittills har anslutit sig till övergångsreglerna

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)