Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Handlar du varor från Japan?

För snart två år sedan började ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Japan att gälla, det så kallade Japanavtalet. Tullverket har nu börjat genomföra kontroller av hur företag tillämpar det nya avtalet. Se till att ditt företag kan bevisa att ni har den kunskap om varans ursprung som behövs.

Till skillnad från andra frihandelsavtal kan du som importerar ursprungsvaror från Japan få förmånsbehandling utan att ha något ursprungsintyg. Detta under förutsättning att du har kunskap om hur varorna har fått japanskt ursprung och att du har tillgång till handlingar som styrker det, det som kallas för ”importörens kunskap”.

Tullverket gör nu kontroller

Eftersom importörens kunskap inte finns i något annat av EU:s frihandelsavtal har Tullverket nu börjat göra kontroller av hur företag tillämpar avtalet. Det rör sig både om initiala kontroller i samband med att varorna deklareras och kontroller i efterhand. De kontroller som vi hittills har gjort visar generellt att kunskapen om hur avtalet tillämpas inte är tillräcklig. Om vår granskning visar att ditt företag inte kan bevisa att ni har den kunskap om varans ursprung som krävs, kommer Tullverket att ta ut tullavgifter i efterhand.

Vad behöver du veta om varorna?

Du som använder importörens kunskap när du yrkar på förmånstull ska till exempel kunna ge en beskrivning av varornas tillverkningsprocess.

Du kan också behöva svara på frågor som exempelvis

  • vilka ursprungskriterier som har tillämpats
  • om ursprungskriteriet baserades på en värdemetod: värdet av produkten samt av samtliga icke ursprungsmaterial
  • om ursprungskriteriet baserades på en ändring av klassificeringen: en förteckning över icke ursprungsmaterial samt deras klassificering.

Om du inte kan svara på Tullverkets frågor eller ta fram styrkande handlingar som visar varornas ursprung kan du inte få förmånsbehandling.

Använder du rätt dokumentkod i importdeklarationen?

I likhet med andra frihandelsavtal så kan du om du importerar från Japan begära förmånsbehandling med stöd av ett ursprungsintyg. I Japanavtalet kallas ursprungsintygen för ursprungsförsäkringar och exportörerna upprättar dem genom att sätta en särskild text på ett kommersiellt dokument, till exempel fakturan. I ursprungsförsäkran intygar exportören i Japan att varorna är ursprungsvaror och ska ha handlingar som styrker det.

Om du har fått ett kommersiellt dokument med en ursprungsförsäkran från Japan kan du yrka på förmånsbehandling med hjälp av den istället för att använda importörens kunskap. Då anger du dokumentkoden U110 istället för U112 i fält 44, bilagda handlingar, i tulldeklarationen. Vid en kontroll av varornas ursprung så skickar du ursprungsförsäkran till Tullverket.

Importörens kunskap

Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration och ursprungsförsäkran

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)