Tullverket

Publicerad:

Nyhet

GSP och Rex – övergångsperioden förlängs för vissa länder

De GSP-länder som skulle ha infört Rex sista juni 2020 har möjlighet att begära förlängning till årsskiftet. Detta med anledning av coronaviruset.

Inom GSP används ursprungsintyget ursprungsförsäkran för varor med ursprung i GSP-länder. Dessa ursprungsförsäkringar ska vara upprättade av registrerade exportörer (Rex). I ett fåtal länder kan den tidigare typen av ursprungsintyg, GSP-certifikat form A, fortfarande utfärdas.

Den 30 juni 2020 skulle de sista GSP-länderna helt ha gått över till Rex och därefter skulle enbart ursprungsförsäkran användas och inga GSP-certifikat längre utfärdas.

Förlängd övergångsperiod

Med anledning av coronaviruset har EU-kommissionen nu öppnat upp för en möjlighet för de länder som inte har hunnit slutföra sin övergång till Rex att få ytterligare ett halvår på sig. Länderna har fram till den 15 juli på sig att begära en sådan förlängning.

Den förlängda övergångsperioden innebär att vissa länder kommer att kunna utfärda GSP-certifikat till och med 31 december 2020.

EU-kommissionen kommer att fortsätta att uppdatera den förteckning över GSP-länder med datum för övergångsperiod som finns på deras webbsida. För de länder som får sin övergångsperiod förlängd kommer datumet i förteckningen att ändras från 30 juni till 31 december 2020.

Mer information

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/750 om förlängningen av övergångsperioden för GSP och Rex, EUT L 178, 2020.

EU-kommissionens förteckning över anslutningen till Rex (på engelska).

Rätt ursprungsintyg från GSP-länder

Registrerad exportör (Rex)

Ordförklaringar

GSP – det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna

EU ger tullättnader för utvecklingsländers export av vissa varor till EU genom det allmänna preferenssystemet, Generalised System of Preferences (GSP).

För varor som har ursprung i något av de länder som omfattas av GSP behöver du ha ett ursprungsintyg när du ansöker om förmånsbehandling vid import.

Rex – systemet med registrerade exportörer

Systemet med registrerade exportörer, eller Rex, är ett system där registrerade exportörer själva upprättar deklarationer om ursprung. Inom GSP kallas en sådan deklaration för ursprungsförsäkran. En ursprungsförsäkran ska normalt innehålla exportörens Rex-nummer.

Ursprungsförsäkran med Rex-nummer ersätter ursprungsintyget GSP-certifikat form A som användes tidigare.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)