Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Fler tillstånd flyttas över till Systemet för tullbeslut

Fler tillstånd än tidigare hanteras nu i det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut, CDS. Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster för att kunna hantera företagets tillstånd där. Registrera också en e-postadress så att du kan få aviseringar om du har fått nya meddelanden i CDS.

Tullverket fortsätter att flytta över tillstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut, CDS. Nu finns även följande tillstånd där:

  • Förenkling av fastställande av belopp för tullvärde (CVA)
  • Godkänd vägare av bananer (AWB)
  • Registrering i deklarantens bokföring (EIR)

Efter sommaren fortsätter vi med de resterande EU-tillstånden, till exempel transittillstånd, lagertillstånd och tillstånd till särskilt förfarande (exempelvis aktiv förädling och slutanvändning). Vi återkommer med information när fler tillstånd flyttas över till CDS.

Behöver jag göra något?

Det är i CDS du ansöker om nya tillstånd, begär ändring eller återkallelse av ett tillstånd du redan har och tar emot meddelanden om din ansökan och ditt tillstånd.

För att du ska kunna logga in behöver företaget ha tillgång till Tullverkets e-tjänster och den som loggar in behöver ha behörighet till systemet. Behörigheten hanterar ni själva inne i e-tjänsterna.

Du som redan har ett EU-tillstånd i systemet eller planerar att ansöka om ett behöver också registrera en e‑postadress för att få aviseringar om nya meddelanden i CDS. För att registrera en e‑postadress loggar du in i systemet och väljer Inställningar – Företagets inställningar.

Sedan tidigare hanteras tillstånd till betalningsanstånd (DPO), förenklad deklaration (SDE) och reguljär fartygslinje (RSS) i CDS.

Läs om och logga in i Systemet för tullbeslut

Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster


Vad är CDS?

Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System, CDS) är ett EU-gemensamt system där du ansöker om, återkallar och ändrar tillstånd. Tillståndshanteringen och kommunikationen med Tullverket sker digitalt.

Systemet används för nyansökningar, återkallelser och ändringar av tillstånd, samt för att läsa och svara på meddelanden om tillstånd.

Systemet för tullbeslut används i dagsläget för följande tillstånd:

  • godkänd vägare av bananer (AWB)
  • förenkling av fastställande av belopp för tullvärde (CVA)
  • betalningsanstånd (DPO)
  • registrering i deklarantens bokföring (EIR).
  • förenklad deklaration (SDE)
  • reguljär fartygslinje (RSS).

På sikt kommer fler tillstånd att hanteras där.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)