Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tullverkets kundregister ersätts – vad innebär det?

Tullverket har sedan länge ett nationellt kundregister på webbplatsen. I kundregistret finns uppgifter om namn, organisations- eller personnummer, adress, tillstånd samt gods- och lastplatskoder. Behandlingen av personuppgifter i kundregistret är inte förenlig med GDPR och därför kommer vi från och med oktober 2020 istället hänvisa till information på EU-kommissionens webbplats.

Till viss del kan du redan idag ta del av den information som finns i Tullverkets kundregister på EU-kommissionens webbplats. Där får du information om exempelvis EORI-nummer, AEO-tillstånd, tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till förenklad deklaration. Du kan däremot inte få information om nationella tillstånd, godslokal- och lastplatskoder samt EU-tillstånd som ännu inte finns i CDS.

Se sidan över system för ekonomiska aktörer på EU-kommissionens webbplats.

Om ditt företag använder tullombud är det viktigt att du förser ditt ombud med information om vilka tillstånd ditt företag har, aktuella tillståndsnummer samt aktuella gods- och lastplatskoder. Ett smidigt sätt att ta fram uppgifterna är att använda e-tjänsten Tillstånd.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)