Tullverket

Publicerad: 2020-05-19

Nyhet

Tullverkets kundregister ersätts – vad innebär det?

Tullverket har sedan länge ett nationellt kundregister på webbplatsen. I kundregistret finns uppgifter om namn, organisations- eller personnummer, adress, tillstånd samt gods- och lastplatskoder. Behandlingen av personuppgifter i kundregistret är inte förenlig med GDPR och därför kommer vi från och med oktober 2020 istället hänvisa till information på EU-kommissionens webbplats.

Till viss del kan du redan idag ta del av den information som finns i Tullverkets kundregister på EU-kommissionens webbplats. Där får du information om exempelvis EORI-nummer, AEO-tillstånd, tillstånd till betalningsanstånd och tillstånd till förenklad deklaration. Du kan däremot inte få information om nationella tillstånd, godslokal- och lastplatskoder samt EU-tillstånd som ännu inte finns i CDS.

Se sidan över system för ekonomiska aktörer på EU-kommissionens webbplats.

Se Tullverkets kundregister

Om ditt företag använder tullombud är det viktigt att du förser ditt ombud med information om vilka tillstånd ditt företag har, aktuella tillståndsnummer samt aktuella gods- och lastplatskoder. Ett smidigt sätt att ta fram uppgifterna är att använda e-tjänsten Tillstånd.

Sidan uppdaterades: 2020-05-19

Vad är ändrat: