Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tullbefrielser och handelslättnader för varor med ursprung i Ukraina

Fortsättning handelsliberaliseringsåtgärder och tullbefrielser

EU fortsätter med tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder och tullbefrielser vid import av vissa produkter med ursprung i Ukraina. Tidigare har befrielser och lättnader tillämpats från och med 4 juni 2022 till och med 5 juni 2023. I och med att konflikten mellan Ukraina och Ryssland fortsätter förlängs dessa åtgärder fram till den 5 juni 2024.

Tullbefrielserna omfattar alla industriprodukter. Lättnaderna består i upphävande av tillämpningen av systemet med ingångspriser på frukt och grönsaker, Upphävande av tullkvoter som fastställs i bilaga I-A till associeringsavtalet och importtullar. Vidare ska det inte tas ut antidumpningstullar på import av produkter med ursprung i Ukraina under tiden då förordningen gäller.

Läs mer i förordning 2023/1077

Läs mer om utvecklingen i Ukrainakriget och tullhanteringen


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)