Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Svarskodlistan TDR050

Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se.

Vi har gått igenom vår information på tullverket.se om svarskoder och sett att vissa saknas.

Följande ändring har gjorts i listan Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV – kvalificerare FFT, version 6.1.

Följande koder har lagts till i svarskodlistan och gäller sedan 2021-01-22:

Kod

Beskrivning


294

Tillstånd TVUFD saknas för exportör/ombud eller deklarant


302

Angivet VAT-nr till dokumentkod Y040 är inte giltigt


309

Varuposter med kod 3OMS kan inte kombineras med varuposter utan 3OMS


313

Angivet VAT-nr till dokumentkod Y041 är inte giltigt enl VIES


492

Deklarerad dokumentkod C100 ska ej anges tillsammans med angiven förmånskodSidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)