Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Stort kokainbeslag

Stort kokainparti inplastat och gömt i last

Stora beslag av kokain, amfetamin och cannabis 2021

Förra året beslagtog Tullverket mer kokain och amfetamin än året innan. Mängden beslagtaget kokain ökade från 216 till 261 kilo och mängden amfetamin ökade från 216 till 330 kilo. Totalt 3,2 ton cannabis stoppades förra året – något mindre än rekordbeslagen 2020 men fortfarande mycket i ett historiskt perspektiv. Det visar Tullverkets beslagsstatistik 2021 som också finns tillgänglig på lokal och regional nivå.

Generaltulldirektör Charlotte Svensson

Generaltulldirektör Charlotte Svensson

– De kriminella nätverk som smugglar narkotika blir allt mer sofistikerade och organiserade. De döljer ofta sin brottslighet bakom tillsynes lagliga företag och använder varuflödet för smuggling. För att möta den utvecklingen vässar vi vårt kontroll- och underrättelsearbete, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Pandemin har inte stoppat smugglarna

Fortsatta begränsningar i resandet och restriktioner under 2021 har inte satt stopp för smugglingen. Under 2021 har resandet varierat medan godstrafiken inte påverkats på samma sätt. Godstrafiken har varit omfattande, bland annat som en konsekvens av ökad e-handel. Det stora och snabba varuflödet minskar risken för upptäckt och skapar möjligheter för smugglare att gömma narkotika och andra olagliga varor.

– Under 2021 har vi därför ökat kontrollerna ytterligare i lastbilstrafiken och gjort flera riktigt stora narkotikabeslag. Vi är medvetna om att vi långt ifrån stoppar allt. Samtidigt är varje beslagtaget kilo ett kilo mindre i händerna på de kriminella gäng som livnär sig på narkotika och sprider osäkerhet och våld i samhället, säger Charlotte Svensson.

Rekordstor samhällsnytta

Tullverkets beslag av narkotika och dopningsmedel kan räknas om till samhällsnytta. Det görs enligt en modell som väger in hur mycket samhällets kostnader minskar tack vare att Tullverkets beslag hindrar narkotika och dopningsmedel från att komma ut i samhället. Bland annat handlar det om uteblivna kostnader för vård och sociala insatser. 2020 var den sammanlagda samhällsnyttan nästan 3,4 miljarder. Förra året ökade den till över 3,5 miljarder kronor. Det är den högsta nivån hittills.

– Det är glädjande och ett kvitto på att vi bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle. Under 2022 kommer vi arbeta hårt för att utöka våra kontroller ytterligare, säger Charlotte Svensson.

Olika utveckling för olika narkotikapreparat

Mängden beslagtagen narkotika varierar mellan olika preparat. Vissa har ökat medan andra har minskat. Så här ser utvecklingen ut för de mest kända narkotikapreparaten mellan 2020 och 2021:

  • Kokain ökade med 21 procent, från 216 kilo till 261 kilo.
  • Amfetamin ökade med 53 procent, från 216 kilo till 330 kilo.
  • Cannabis minskade med 17 procent från nästan 3,9 ton till drygt 3,2 ton.
  • Heroin minskade med 95 procent, från 22 kilo till 1 kilo.

Ökade beslag av tramadol

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som innehåller en syntetisk opioid. Förra året beslagtog Tullverket nästan 726 000 tabletter. Det är nästan dubbelt så mycket som 2020 då drygt 382 000 tabletter beslagtogs.

– Det är positivt att vi stoppat mer tramadol. Samtidigt kan det var ett tecken på omfattande smuggling av preparatet. Tramadol är starkt beroendeframkallande och det finns anledning att oroa sig för utvecklingen, säger Charlotte Svensson.

Minskning av skjutvapen – ökning av knivar och explosiva varor

2020 beslagtogs 142 skarpa skjutvapen. Inget annat år har så många skjutvapen beslagtagits. 2021 minskade antalet beslagtagna skjutvapen till 85. Samtidigt ökade beslagen av farliga föremål som knivar och andra vapen från drygt 1 500 föremål 2020 till nästan 2 500 föremål 2021. Antalet beslagtagna explosiva varor har också ökat från drygt 10 500 år 2020 till över 22 000 förra året.

Alkohol och tobak

Beslagen av cigaretter minskade förra året. Däremot ökade beslagen av annan tobak, bland annat vattenpipstobak. Beslagen av starksprit och vin minskade något medan beslagen av öl nästan halverats. En förklaring är att privatinförseln minskat till följd av de reserestriktioner som införts under pandemin.

Statistik på nationell, regional och lokal nivå

Tullverkets beslagsstatistik finns på nationell, regional och i vissa fall lokal nivå. Observera att det statistiska mönstret regionalt och lokalt kan avvika från den nationella bilden.

Gå direkt till statistiken

För mer information, bilder och filmmaterial kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Tipsa Tullverket om smuggling på tipsnumret 90 114

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)