Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Så förbereder du dig för en hård brexit

Har vi gjort tillräckligt? Har vi tänkt på allt? Det är frågor som du bör ställa dig inför risken att Storbritannien lämnar EU utan avtal den 29 mars. Det brittiska parlamentet har visserligen beslutat att begära en förlängning av tiden, men risken för att Storbritannien lämnar EU utan att det finns ett utträdesavtal är ännu inte undanröjd.

– Läs på och kontakta oss på Tullverket om du fortfarande är osäker på vad en hård brexit kan innebära för dig – det är vår uppmaning, säger Charlotte Svensson, generaltulldirektör för Tullverket.

En hård brexit innebär att Storbritannien lämnar EU vid midnatt den 29 mars utan att det finns ett utträdesavtal med en övergångsperiod. I EU-kommissionens vägledningsdokument inför en hård brexit beskrivs vilka konsekvenserna blir om Storbritannien över en natt lämnar EU och de spelregler som i så fall träder ikraft över en natt.

– EU är en tullunion, vilket innebär att samma regler gäller oavsett om det är ett svenskt, spanskt eller slovakiskt företag som ska genomföra en import eller en export. Det ska inte råda någon tveksamhet hur regelverken ska tolkas, och därför är det bra att EU-kommissionen nu klargör vad som gäller i händelse av en hård brexit, konstaterar Charlotte Svensson.

För svenska företag som handlar med Storbritannien kan informationen på tullverket.se vara till stor hjälp. I slutet av januari skickade Tullverket tillsammans med Statistiska Centralbyrån brev till drygt 5000 företag med rekommendationer kring hur de kan förbereda sig för en situation där handeln med Storbritannien likställs med handeln med andra länder utanför EU. Men vidden av en hård brexit har nog ändå inte blivit klar för alla, menar Charlotte Svensson – inte minst då tullproceduren ibland är komplicerad och omfattar mer än vad många känner till.

– Det gäller inte minst för de företag som inte har någon erfarenhet av export och import, det vill säga som idag bara bedriver handel med länder inom EU. För dem kommer omställningen vara särskilt stor. Det handlar inte bara om att man ska betala tull för en vara, utan också om att man till exempel måste ha ett Eori-nummer för att kunna lämna tulldeklarationer och ansöka om tillstånd. Att det finns en risk för en hård brexit har nog de flesta förstått, och jag vill passa på att poängtera att man även som privatperson påverkas. Har du planer på att näthandla eller resa från Storbritannien i slutet av mars så har du all anledning att ta del av vår information, avslutar Charlotte Svensson.

De viktigaste klargörandena finns publicerade på tullverket.se.

Här kan du också läsa vägledningsdokumentet i sin helhet.

Se även Företagare uppmanas att förbereda sig inför brexit.

För mer information, kontakta Tullverkets presstjänst på 0771-450 590.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)