Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Företagare uppmanas att förbereda sig inför brexit

Svenska företag som har handel med Storbritannien bör redan nu vidta vissa åtgärder för att förbereda sig för en eventuell hård brexit. Det är budskapet i ett brev som Tullverket och Statistiska centralbyrån, SCB, i dagarna skickar till drygt 5000 företag.

För att det ska bli en så kallad mjuk brexit måste parterna godkänna ett utträdesavtal senast den 29 mars. Om de gör det träder övergångsbestämmelserna i avtalet i kraft. Det innebär att berörda näringsidkare får tid på sig för anpassning till den 31 december 2020.

Blir det däremot en hård brexit, utan utträdesavtal, börjar tullbestämmelserna för handel med länder utanför EU gälla bokstavligen över en natt, det kommer inte att finnas en övergångsperiod. Det är med tanke på det senare scenariot som Tullverket och SCB nu gör ett gemensamt utskick.

De drygt 5000 mottagarna av brevet har det gemensamt att de alla bedriver handel med Storbritannien som överstiger tröskelvärdena för Intrastat-rapportering. Därför är de skyldiga att rapportera sin handel till SCB via den så kallade Intrastat-undersökningen. Tröskelvärden för Intrastat-rapportering är 4,5 miljoner kronor för utförsel och 9 miljoner kronor för införsel.

Bland mottagarna finns både företag som enbart handlar med länder inom EU och företag som även har handel med länder utanför EU (och därmed redovisar import/export för Tullverket). Båda grupperna berörs av en eventuell hård brexit, men omställningen bedöms som särskilt stor för företagare inom den första kategorin då de saknar erfarenhet från tullproceduren.

Några av råden till företagen är att de snarast bör:

  • Ansöka om ett så kallat EORI-nummer. Ett EORI-nummer är ett registreringsnummer som alla företag behöver om de ska bedriva handel med länder utanför EU. Ansökan görs via Tullverkets webbplats.
  • Ansöka om tillgång till Tullverkets e‑tjänster, dvs de system från vilka mycket av tullhanteringen kan skötas.
  • Inhämta grundläggande kunskap om hur tullproceduren fungerar genom att ta del av det informationsmaterial som finns på bland annat Tullverkets webbplats.
  • Fundera över om det finns särskilda tillstånd att söka som skulle förenkla företagets framtida tullhantering.

Företagen uppmärksammas samtidigt på att om det inte blir en hård brexit så ska de fortsätta att rapportera in sin handel med Storbritannien till SCB via Intrastat under den övergångsperiod som EU och Storbritannien kommit överens om.

För mer information:

Tullverkets presstjänst, 0771-450590.

Nizar Chakkour, pressansvarig, SCB
e-post: nizar.chakkour@scb.se
mobil: 0767-20 44 44

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)