Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Rättsligt ställningstagande om beräkning av tulltillägg vid oriktig uppgift

I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket hur felaktigheter i tulldeklarationer ska hanteras i tulltilläggshänseende.

I ställningstagandet redogör Tullverket för sin syn på hur beräkning av tulltillägg ska ske i olika situationer. Även gränsdragningen mellan om varorna omfattas av deklarationen, eller om de inte omfattas av deklarationen och därmed inte är deklarerade, tas upp.

Läs Tullverkets rättsliga ställningstagande om beräkning av tulltillägg vid oriktig uppgift. Pdf, 287.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering