Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Övergångsperioden för ICS2 för varor fraktade med flyg löper snart ut

Det nya importkontrollsystemet ICS2 som hanterar summariska införseldeklarationer för varor från tredjeland fraktade med flyg går snart igång fullt ut. Från den 2 oktober ska all uppgiftslämning göras i ett centralt gränssnitt.

Den summariska införseldeklarationen ska lämnas i ett EU-gemensamt system som heter Common Repository. Uppgifterna lämnas via ett EU-gemensamt gränssnitt, Shared Trader Interface (STI), till den medlemsstat där varorna förs in i unionens tullområde. Det är transportören som ansvarar för att lämna in uppgifterna, alternativt att se till att lämna uppgifterna vidare till uppgiftslämnaren. För att lämna uppgifterna i Common Repository behöver ditt företag tillgång till systemet och ha genomfört godkända tester.

Läs mer om summarisk införseldeklaration för varor fraktade med flyg.

Läs mer om hur du gör för att lämna uppgifter till Common Repository.

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU:s medborgare och den inre marknaden mot terror- och säkerhetsrelaterade hot.

Läs mer om ICS2 på EU-kommissionens webbplats (informationen är på engelska).

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)