Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny värdegräns för tullvärdedeklarationer

Värdegränsen för att lämna tullvärdedeklaration i vissa fall ändras vid årsskiftet till 217 486 kronor. Den nya värdegränsen gäller även för att lämna motsvarande uppgifter i det nya importsystemet.

När tullvärdet är högre än ett visst belopp kan du behöva lämna uppgifter som styrker kostnader och förhållanden som har påverkat priset för den importerade varan. Denna värdegräns ändras den 1 januari 2023 till 217 486 kronor. Den tidigare värdegränsen var 206 600 kronor.

När och hur du ska lämna uppgifterna skiljer sig beroende på om du lämnar tulldeklarationen enligt den gamla eller nya lagstiftningen, det vill säga till Tullverkets nya eller gamla importsystem:

  • För tulldeklarationer som lämnas enligt den gamla lagstiftningen ska du använda separata tullvärdedeklarationer på blankett.

  • För tulldeklarationer som lämnas enligt den nya lagstiftningen ska du i stället lämna uppgifterna direkt i importdeklarationen.

Mer information

Läs mer om tullvärde.

Läs mer om att lämna tulldeklarationer i det nya importsystemet.

Tullverkets tillkännagivande av värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall, samt för lämnande av motsvarande tullvärderelaterade uppgifter i det nya importsystemet. Pdf, 123.5 kB.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)