Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya tidsfrister för tull- och momsfriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning

Befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs och gäller nu till och med den 30 april 2021. De varor som har importerats tull- och momsfritt ska också ha använts senast det datum som tull- och momsbefrielsen slutar gälla.

Möjligheten att få befrielse från tull och moms förlängs

Möjligheten att få tull- och momsbefrielse för varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs till den 30 april 2021. Det beslutade EU-kommissionen den 28 oktober 2020.

Sedan i våras har det varit möjligt att få befrielse från tull och moms vid import av viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs

  • för att bekämpa covid-19-utbrottet
  • för att hjälpa dem som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av covid-19.

Befrielsen gällde till att börja med importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Då behovet av skyddsutrustning för att bekämpa covid19-pandemin fortfarande är stort har tiden förlängts i ett par omgångar och befrielsen gäller nu till och med den 30 april 2021.

Tidsfrist för användning av varorna

Tullverket bedömer att de varor som har importerats tull- och momsfritt i syfte att bekämpa covid-19 ska ha använts för detta ändamål före den dag EU-kommissionens beslut om befrielse från tull och moms upphör att gälla (i dagsläget den 30 april 2021).

Om ni efter detta datum har varor som inte har delats ut till personer som drabbats av, riskerar att drabbas av eller är involverade i kampen mot covid-19 ska ni anmäla detta till Tullverket. Likaså ska en anmälan göras till Tullverket för importerade varor som ställts till förfogande för ovannämnda ändamål. Vi tar då ställning till om tull och moms ska betalas för varorna.

Tull- och momsfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel vid överlåtelse till statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av Tullverket, om varorna kan anses vara basförnödenheter och kostnadsfritt ska distribueras till behövande. Behovet behöver inte specifikt avse covid-19-utbrottet.

Läs om tullfrihet för varor till välgörenhetsorganisationer.

Ni kan också exportera varorna eller överlåta dem till en organisation i en annan EU-medlemsstat under förutsättning att kommissionens beslut om befrielse från tull och moms fortfarande gäller i den medlemsstaten.

Mer information

Läs mer om villkoren för tull- och momsfrihet.

EU-kommissionens beslut om förlängning till den 30 april 2021

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)