Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Kravet på exporttillstånd för vaccin mot covid-19 förlängs

EU-kommissionen förlänger kravet på exporttillstånd för vacciner mot covid‑19 till och med den 31 december 2021.

Sedan den 30 januari behövs tillstånd från Kommerskollegium om du ska exportera vaccin mot covid‑19 till vissa länder. Detsamma gäller aktiva substanser som kan användas vid till verkning av dessa vacciner. Undantag gäller bland annat för vissa länder, exempelvis Norge, Island och Liechtenstein.

EU-kommissionen har beslutat att förlänga kravet på exporttillstånd till och med den 31 december 2021.

Läs mer om kravet på exporttillstånd.

Läs om hur du ansöker om exporttillstånd hos Kommerskollegium.

Ange inte extra mängdenhet när du deklarerar varor som är undantagna från kravet på exporttillstånd

Som Tullverket har meddelat tidigare går det inte att deklarera extra mängdenhet för de varukoder som är kopplade till exportkontrollen för aktiva substanser till vaccin mot covid 19, även om det står i Tulltaxan att det ska anges. Detta beror på tekniska problem.

Läs nyheten Extra mängdenhet kan inte anges för varukoder kopplade till exportkontrollen för vaccin mot covid-19.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)