Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Hantering av varor och lagring av likvärdiga varor på tullager

Villkoren för hur varor får hanteras på tullager och villkoren för lagring av likvärdiga varor har ändrats. Har du tillstånd att lagra likvärdiga varor på ditt tullager kommer Tullverket att kontakta dig.

Det har skett vissa förändringar i villkoren för tullager. Det gäller dels villkoren för att hantera varor på ett tullager, dels villkoren för att lagra likvärdiga varor.

I båda fallen handlar det om varor som skulle kunna omfattas av

  • en provisorisk eller slutgiltig antidumpningstull
  • en utjämningstull
  • en skyddsåtgärd
  • en tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivande.

Varan får inte ändra KN-nummer eller ursprung vid hanteringen

En grundregel för att få hantera varor på ett tullager är att hanteringen inte får leda till att tillståndshavaren får några oberättigade fördelar i fråga om importtull.

Villkoren har därför ändrats så att varorna vid hanteringen inte får byta KN-nummer eller ursprung om de vid det tillfälle då hanteringen startar skulle ha omfattats av någon av de tullar som räknas upp ovan om de hade deklarerats för övergång till fri omsättning. Detta eftersom det kan leda till oberättigade fördelar i fråga om importtull.

Läs mer om villkoren för hantering av varor på tullager.

Vad som räknas som likvärdiga varor?

För lagring av likvärdiga varor på ett tullager har bedömningen av vad som räknas som en likvärdig vara ändrats.

Icke-unionsvaror anses inte längre ha samma handelskvalitet som motsvarande unionsvaror om de vid deklaration för fri omsättning omfattas av någon av de tullar som räknas upp ovan.

Om det däremot finns varor på tullagret som har förtullats in, och dessa tullar har betalats för varorna (till exempel en returvara), så räknas de fortfarande som varor av samma handelskvalitet som motsvarande icke-unionsvaror.

I samband med dessa förändringar kommer Tullverket att kontakta de tillståndshavare som har tillstånd till likvärdiga varor i sitt tullagertillstånd.

Läs mer om lagring av likvärdiga varor på ett tullager.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)