Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Förändrade varukoder från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 gäller många nya varukoder i Tulltaxan. Här hittar du information om vad som ändras och tabeller där du kan jämföra gamla och nya varukoder.

Den 1 januari 2022 ändras många varukoder i Tulltaxan. Det får konsekvenser för dig som deklarerar varor för import eller export. Det påverkar även dig som lämnar intrastatuppgifter till SCB.

Tulltaxan uppdateras varje år, men vart femte år är ändringen lite större. Då uppdaterar nämligen Världstullorganisationen (WCO) sin HS‑nomenklatur, som alla varukoder i Tulltaxan bygger på. Turen har nu kommit till att införa HS 2022. 

Att HS ändras innebär att den Kombinerade nomenklaturen (KN) och Taric också uppdateras. Ändringarna i KN berör även andra varor än dem som ingår i HS-ändringen.

Läs om hur HS, KN och Taric hör ihop längre ner på den här sidan.

Se över dina klassificeringar

I den nya nomenklaturen tillkommer ett antal nya KN-nummer och andra nummer försvinner. Vissa varor får en ny varukod, till exempel får smarttelefoner ett eget nummer (8517 13 00) och elektroniska cigaretter kommer att klassificeras på ett annat nummer än tidigare (8543 40 00).

Se därför noga över alla dina klassificeringar. Om du använder en varukod som har försvunnit kommer deklarationen att avvisas.

Var hittar jag de nya varukoderna?

I den kombinerade nomenklaturen (KN) kan du se vilka varukoder som gäller från och med den 1 januari 2022. KN innehåller varukoder med åtta siffror.

Lite närmare årsskiftet kommer du även att kunna se de nya koderna i Tulltaxan. Där kommer du att kunna se alla tio siffrorna.

Kombinerade nomenklaturen 2022

Tulltaxan

Vad har ändrats?

En jämförelse mellan HS 2017 och 2022 Pdf, 1.4 MB.

Översikt över KN-ändringar till 2022 Pdf, 286.4 kB.

Ta hjälp av tabeller

Du kan ta hjälp av korrelationstabellerna nedan när du kontrollerar företagets varukoder.

Jämför HS 2017 och HS 2022

WCO har tagit fram tabeller där du kan se vilka nummer i HS 2022 som motsvaras av dem i HS 2017 och tvärtom.

HS 2017–2022

HS 2022–2017

Jämför KN 2021 och KN 2022

EU-kommissionen har tagit fram tabeller där du kan se vilka nummer i KN 2022 som motsvaras av dem i KN 2021 och tvärtom.

KN 2021–2022 Pdf, 2.2 MB.

KN 2022–2021 Pdf, 2.3 MB.

Mer information

Läs mer om ändringarna hos WCO.


HS, KN och Taric – hur hänger de ihop?

De tiosiffriga varukoderna som du hittar i Tulltaxan består av olika delar, där de första siffrorna används globalt och de senare är mer EU-specifika.

HS-nomenklaturen

HS-nomenklaturen tas fram av Värlstullorganisationen (WCO). Den innehåller varukoder med sex siffror och används i över 200 länder.

HS står för the Harmonized Commodity Description and Coding System.

KN – den kombinerade nomenklaturen

KN, den kombinerade nomenklaturen, bygger vidare på HS och innehåller varukoder med åtta siffror. KN tas fram inom EU.

Taric

Taric-nummer tas också fram inom EU och presenteras i Tulltaxan. Taric bygger vidare på KN och innehåller varukoder med tio siffror.

Läs mer om varukoder.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)