Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Exportrestriktioner för vaccin

Från och med den 30 januari måste du ha exporttillstånd för att få exportera vaccin mot covid-19.

Nyheten ändrad 9 februari 2020:
Kravet på exporttillstånd gäller från den 30 januari (tidigare uppgavs den 31 januari).


EU-kommissionen har beslutat om en exportrestriktion beträffande vaccin som klassificeras enligt KN‑nummer 3002 20 10 (vacciner mot sars-relaterade coronavirus).

Export är tillåten om du kan uppvisa ett exporttillstånd. Dessutom kan export vara tillåten om den sker till vissa länder i EU:s närhet eller enligt vissa andra specifika skäl. Läs mer om detta i EU-kommissionens förordning.

Restriktionen gäller från den 30 januari till den 31 mars 2021.

Läs mer om kravet på exporttillstånd för vacciner mot sars-relaterade coronavirus.

Läs EU-kommissionens förordning.

Läs mer hos Kommerskollegium.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Datum då restriktionen börjar gälla är ändrat.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)