Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

E-handelsboom utnyttjas av kriminella för smuggling

Flödet av varor över Sveriges gränser blir både större och snabbare. Utvecklingen drivs på av den ökande e-handeln. De allt snabbare och flexiblare transporterna skapar möjligheter för den organiserade brottsligheten att smuggla narkotika, vapen och andra farliga varor. Under 2022 väntas varuflödet öka ytterligare. Det framgår i en ny underrättelserapport från Tullverket.

– E-handeln ökar explosionsartat och snabba flexibla transporter är ett viktigt konkurrensmedel. Baksidan på myntet är att det skapar möjligheter för den organiserade brottsligheten. Vi stärker därför våra kontroller och arbetar mer underrättelsebaserat för att möta utvecklingen, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Smuggling döljs i lagligt varuflöde

Den ökande handeln syns inte minst genom att antalet importärenden ökar. De senaste fem åren har antalet importärenden som rör handel med länder utanför EU nästan fördubblats, från 3,6 miljoner ärenden 2017 till 6,6 miljoner 2021. Varje importärende kan i sig innehålla en stor mängd paket.

– Det stora lagliga varuflödet utnyttjas av kriminella nätverk som smugglar narkotika, vapen, alkohol och tobak. Allt handlar om att minska risken för upptäckt och maximera brottsvinsterna, säger Björn Lidö, chef på Tullverkets underrättelseavdelning.

Organiserad brottslighet i laglig skepnad

De kriminella nätverken infiltrerar företag och etablerar egna företag för att undgå upptäckt. Olika affärs¬varianter som etablerats inom logistik- och transportbranschen de senaste åren utnyttjas. Ett exempel är de möjligheter som uppstår när transportbolag strävar efter att köra fullastade ekipage och erbjuder icke-kontrakterade laster, så kallade spot-laster, som kan köpas med kort varsel.

– Vi ser en utveckling där kriminella grupperingar som smugglar narkotika i allt större utsträckning kontrollerar hela kedjan från produktion till köpare. De har till och med system för att försäkra narkotikalaster. Om en last stoppas av oss så skickar säljaren en ersättningslast till köparen, säger Björn Lidö.

Ökad risk för fusk med import och export

Tullverkets underrättelserapport lyfter också fram att det stora varuflödet ökar risken för fusk med import och export. Det kan vara legala men mindre nogräknade företag som avsiktligt deklarerar vissa varor fel för att komma undan tull, skatt och andra avgifter.

– Det är allvarligt. När vissa aktörer systematiskt undandrar sig tull, skatt och avgifter samtidigt som andra aktörer gör rätt för sig, snedvrids konkurrensen. Det är ett hot mot en sund och välfungerande marknad. För konsumenterna innebär det också att man omedvetet understödjer oseriösa företag med eventuella kopplingar till organiserad brottlighet, säger Charlotte Svensson.

Mer om rapporten

Rapporten Pdf, 457.4 kB. är framtagen av Tullverkets underrättelseavdelning. Syftet är att ge en bild av de externa hot som myndigheten står inför i det operativa arbetet. Rapporten bygger på en analys av underrättelseinformation och ger ett brett perspektiv. Samtidigt beskriver den hotbilden inom en rad avgränsade områden som exempelvis smuggling av olika narkotikapreparat och handel med olika varor. Rapporten innehåller inte ny statistik. Statistik över beslag av narkotika, vapen, alkohol och tobak för helåret 2021 publiceras i mitten av februari.

För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590 eller press@tullverket.se

Tipsa om smuggling på Tullverkets tipstelefon: 90 114

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)