Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Den organiserade tullbrottsligheten allt mer avancerad

Kriminella nätverk kopierar legala affärsmodeller för att minska upptäcktsrisken och maximera vinsterna från smuggling. Smugglingen har blivit mer globaliserad och utförs av nätverk av kriminella aktörer och entreprenörer som köper och säljer brottstjänster på en marknad. Det visar Tullverkets rapport ”Lägesbild organiserad brottlighet 2020”.

– Vi står inför en tuff utmaning att komma år de kriminella nätverk som ägnar sig åt smuggling. Dagens lagstiftning ger oss inte de befogenheter vi behöver för att arbeta effektivt mot den organiserade brottsligheten. Därför vill vi nu se en samlad översyn av den lagstiftning som styr vårt arbete, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Smugglingen allt mer strategisk

Specialiserade brottsentreprenörer arbetar i löst sammansatta nätverk där de säljer sina tjänster inom den del av smugglingen som de är experter på. Samtidigt försöker de kriminella nätverk som ligger bakom smugglingen i större utsträckning kontrollera hela logistikkedjan och använda olika transportflöden på ett strategiskt sätt. Allt syftar till att minimera risken för upptäckt och maximera vinsterna från brotten.

Digital teknik och e-handel – svåra utmaningar

Krypterade tjänster har möjliggjort för smugglarna att kommunicera ostört. Det försvårar för Tullverket att upptäcka smugglingsplaner och pågående brott. E-handeln har också inneburit en ökning av den internationella posttrafiken med stora mängder av mindre försändelser. Det utnyttjas av smugglarna eftersom risken för upptäckt minskar i det omfattande postflödet. I genomsnitt kommer det idag cirka 75 000 försändelser från utlandet under ett dygn.

– Vi har förstärkt vårt kontrollarbete vid gränserna med hjälp av utökade resurser från regering och riksdag och vi kommer att bli ännu fler. Nu behöver vi också en enhetlig och tidsenlig lagstiftning för att kunna arbeta riktigt effektivt, säger Charlotte Svensson.

Behov av ny lagstiftning

Smugglingslagen är 20 år gammal och har byggts på gång på gång. Lagstiftningen är föråldrad och ger inte Tullverket de befogenheter som behövs för att kunna arbeta effektivt. Ett exempel är att vi idag inte har rätt att bistå polisen med tvångsåtgärder vid husrannsakan, om inte en åklagare först beslutat om det.

– Att brottsbekämpande myndigheter kan samarbeta effektivt på fältet är viktigt i kampen mot den organiserade brottsligheten. Dagens lagstiftning är snårig och svår att tillämpa. Det leder i vissa fall till oklarheter om var gränserna för våra befogenheter går och det begränsar våra möjligheter att utföra vårt uppdrag, säger Charlotte Svensson.

Lägesbild organiserad brottslighet 2020

För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nypublicerad sida

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)