Tullverket

Coronaviruset och din tullhantering

Här kan du läsa om hur coronapandemin kan påverka din tullhantering.

Klassificering av medicinsk utrustning

Världstullorganisationen, WCO, har sammanställt en förteckning över HS-klassificering av medicinsk utrustning för att underlätta handeln med dessa varor över gränserna. En harmoniserad klassificering är en första förutsättning för att varorna ska kunna skickas utan onödiga hinder på väg till mottagaren.

Varukoderna på listan är bara ett förslag, och du måste som vanligt själv bedöma din vara för att se om den stämmer med förslaget.

Titta på listan med varukoder Pdf, 657.3 kB. (Version 3.01, uppdaterad 2 juni 2020)

Läs mer hos WCO om hur covid-19-pandemin påverkar tullverksamheten i världen.

Befrielse från tull och moms vid import av vissa varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 har upphört att gälla.

Kopior av certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset

Under pandemin har vissa länder inte möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original. Tullverket godtar därför i undantagsfall och tills vidare kopior av certifikat från vissa länder. Från och med den 21 juni 2021 gäller undantaget även när du begär ändring av en tulldeklaration.

Observera att detta undantag upphör att gälla den 1 maj 2024. Från den dagen kommer det att krävas ett originalcertifikat alternativt en deklaration om ursprung vid yrkande på förmånsbehandling.

När pandemin är över kan företag i EU behöva få originalcertifikat, och Tullverket kommer att genomföra kontroller av sändningar där förmån har begärts med kopior av certifikat.

Läs mer om certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset.

Exportrestriktioner för vaccin mot covid-19 har upphört

Från och med den 1 januari 2022 behöver du inte längre något exporttillstånd för att exportera vaccin mot covid‑19 eller aktiva substanser som används för att tillverkat sådant vaccin.

I stället har EU-kommissionen infört en övervakning av dessa produkter. Du ska därför fortfarande ange en tilläggskod för företaget och hur många doser du exporterar.

Läs om hur du anger tilläggskod och antal doser.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Undantaget gällande certifikat för förmånsbehandling upphör att gälla den 1 maj 2024.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)