Tullverket

Coronaviruset och din tullhantering

De speciella regler som kunde påverka tullhanteringen i samband med coronaviruset har upphört.

Klassificering av medicinsk utrustning

Världstullorganisationen, WCO, har sammanställt en förteckning över HS-klassificering av medicinsk utrustning för att underlätta handeln med dessa varor över gränserna. En harmoniserad klassificering är en första förutsättning för att varorna ska kunna skickas utan onödiga hinder på väg till mottagaren.

Varukoderna på listan är bara ett förslag, och du måste som vanligt själv bedöma din vara för att se om den stämmer med förslaget.

Titta på listan med varukoder Pdf, 657.3 kB. (Version 3.01, uppdaterad 2 juni 2020)

Läs mer hos WCO om hur covid-19-pandemin påverkar tullverksamheten i världen.

Befrielse från tull och moms vid import av vissa varor för skydd mot och bekämpning av covid-19

Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 har upphört att gälla.

Kopior av certifikat för förmånsbehandling från vissa länder med anledning av coronaviruset

Under pandemin hade vissa länder inte möjlighet att utfärda certifikat för förmånsbehandling i original. Tullverket godtog därför i undantagsfall kopior av certifikat från vissa länder. Från och med den 21 juni 2021 gällde undantaget även vid ändring av en tulldeklaration.

Undantaget upphörde att gälla den 1 maj 2024. Från den dagen krävs ett originalcertifikat alternativt en deklaration om ursprung vid yrkande på förmånsbehandling.

Tullverket kan be importören att i efterhand visa upp originalcertifikat för sina sändningar. Det innebär att företag kan behöva skaffa originalcertifikat i efterhand från exportören.

Exportrestriktioner för vaccin mot covid-19 har upphört

Från och med den 1 januari 2022 behöver du inte längre något exporttillstånd för att exportera vaccin mot covid‑19 eller aktiva substanser som används för att tillverkat sådant vaccin.

I stället har EU-kommissionen infört en övervakning av dessa produkter. Du ska därför fortfarande ange en tilläggskod för företaget och hur många doser du exporterar.

Läs om hur du anger tilläggskod och antal doser.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Undantaget gällande certifikat för förmångsbehandling upphörde att gälla den 1 maj 2024.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)