Tullverket

Skatter och avgifter

När du handlar en vara från ett annat land behöver du ibland betala tull, moms och eventuellt andra skatter och avgifter.

Import – när du handlar från ett land utanför EU

Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

Begagnade varor

Precis som på nya varor betalar du alltid moms på begagnade varor. Tull och andra skatter kan också tillkomma.

Införsel – när du handlar från ett land inom EU

När du tar in en vara till Sverige från ett land inom EU, räknas det som så kallad införsel. Varor som du tar med från annat EU-land omfattas huvudsakligen av principen om fri rörlighet för varor inom EU:s inre marknad. Det betyder att du inte behöver betala någon tull, moms eller annan skatt eller avgift för varan. Det finns vissa undantag från denna princip. Undantag gäller för varor med särskilda regler som förbud eller restriktioner.

Varor med särskilda regler

Ingår landet i EU?

Om du är osäker på om landet som du ska handla med ingår i EU eller inte kan du se en lista över alla EU-länder eller söka på ett specifikt land på EU:s webbplats.

Det finns dock geografiska områden som ingår i EU:s tullområde men inte i EU:s skatteområde, till exempel Åland och Kanarieöarna. Om du handlar en vara från något av de här områdena behöver du inte betala tull för varan. Däremot behöver du betala moms och eventuella andra skatter i Sverige. Vid import från dessa områden krävs en importdeklaration.

Landsfakta (EU:s webbplats)

Vilka skatter och avgifter kan du behöva betala?

Tull

Hur stor tullavgiften blir beror på vad det är för slags vara, vad den kostar och från vilket land den kommer. Vissa varor har ingen tullavgift alls medan andra kan ha upp till 20 procent i tullavgift. Tullavgiften beräknas bland annat på inköpspris och fraktkostnad.

Tullavgiften är densamma i hela EU, och tumregeln är att du ska betala tull om försändelsen innehåller varor med ett sammanlagt värde av mer än 1 800 kronor.

Moms

Du ska alltid betala moms på varor som du köper från länder utanför EU, oavsett varornas värde.

Momsen är för de flesta varor 25 procent av den sammanlagda summan av varans pris, fraktkostnad och tullavgift. För livsmedel är momsen 12 procent och för trycksaker, till exempel böcker, är den 6 procent.

Så betalar du tull och moms

Du kan läsa mer om vilken momssats de vanligaste varorna har på Skatteverkets webbplats.

Momssats på varor och tjänster – Skatteverket

Skatter

De skatter som kan bli aktuella när du handlar en vara på internet är alkoholskatt, energiskatt (inkl. koldioxid- och svavelskatt), tobaksskatt, nikotinskatt, plastbärkasseskatt och kemikalieskatt. Punktskatt ska du betala för varor som importeras från ett område som ligger utanför EU:s skatteområde.

Läs mer om punktskatter på Skatteverkets webbplats.

Transportföretagets avgift

Förutom tull, moms och eventuellt andra skatter kan du även behöva betala transportföretagets avgifter. Kontakta transportföretaget för att ta reda på hur mycket du behöver betala för hanteringen av ditt paket.

Så här räknar du ut din varas totala pris

Du vill köpa en gitarr från Kina. Det totala priset som du ser när du gör beställningen är 2 000 kronor. För att få en uppfattning om vad du i slutänden kan komma att betala behöver du räkna med nedanstående kostnader:

Frakt och försäkring: 77 kr
Tull (6,5 %): 2 077 x 6,5 % = 135 kr
Moms (25 %): (2 077 + 135) x 25 % = 553 kr

Totalt: (2 000 + 77 + 135 + 553) = 2 765 kr

Beroende på vilket företag som transporterar din vara kan du också behöva betala en importtulldeklarationsavgift eller administrationsavgift på ungefär 125 kronor.

Från 2 000 till 2 765 kronor

Det totala priset för gitarren kan alltså bli 2 765 kronor.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)