Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Välkommen utredning om Tullverkets befogenheter

Regeringen presenterade idag en utredning som ska se över den lagstiftning som styr Tullverkets arbete. Syftet är att skapa en mer sammanhållen lagstiftning som reglerar Tullverkets befogenheter i arbetet med kontroller och brottsbekämpning.

- Det är välkommet besked från regeringen. Vi har själva efterfrågat en översyn av lagstiftningen, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson. Det finns ett stort behov av att modernisera lagarna som styr vårt arbete, så det är glädjande att regeringen nu startar en utredning.

Nuvarande lagstiftning är föråldrad

Dagens lagstiftning infördes för många år sedan, exempelvis är smugglingslagen från år 2000. Succesivt har lagstiftningen byggts på med utökade befogenheter. Det har samtidigt bidragit till att göra lagstiftningen snårig och svår att tillämpa. Det leder i vissa fall till oklarheter om var gränserna för Tullverkets befogenheter går och det begränsar vår möjlighet att utföra vårt uppdrag.

- Den lagstiftning vi har idag är föråldrad. Vi behöver en tydlig och sammanhållen lagstiftning som ger oss de befogenheter vi behöver för att hantera 2020-talets utmaningar. Tullbrottligheten förändras och vi behöver bra verktyg för att kunna hindra den, säger Charlotte Svensson.

Utredningen klar 2022

Generaltulldirektör Charlotte Svensson lyfte behovet av en översyn av lagstiftningen i oktober förra året i en debattartikel i Dagens Nyheter (artikeln ligger bakom betalvägg). Utredningen som regeringen tillsatte idag ska ledas av före detta överåklagare Gunnel Lindberg som tidigare utrett Kustbevakningens befogenheter. 16 maj 2022 ska utredningen slutredovisas.

- De senaste åren har vi fått ökade resurser från regering och riksdag. Det har gjort det möjligt att anställa och göra fler kontroller, vilket bidragit till stora beslag av narkotika och andra farliga varor. Med fortsatta resurstillskott och ny lagstiftning kan vi bidra ännu mer till ett tryggare samhälle och en välfungerande handel.

Läs regeringens pressmeddelande


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)