Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Undantag vid handel med Storbritannien upphör vid årsskiftet

Möjligheten att skjuta upp inlämnandet av en tulldeklaration för importer av varor till Storbritannien från EU gäller året ut. Om du har upprättat ursprungsförsäkringar under 2021 måste du också ha fått alla leverantörsdeklarationer senast den 1 januari 2022.

Möjligheten att skjuta upp inlämnandet av tulldeklaration

Storbritannien har ensidigt infört övergångsbestämmelser som bland annat innebär att den som importerar varor till Storbritannien från EU normalt kan skjuta upp inlämnandet av tulldeklarationen med upp till 175 dagar efter importen. Detta gäller för importer som äger rum mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2021.

Undantag kring leverantörsdeklarationer som styrkande handlingar

Fram till och med den 31 december 2021 finns det inom EU också ett undantag från att inneha leverantörsdeklarationer som styrkande handlingar till de ursprungsförsäkringar som du upprättar till Storbritannien. Om du på något annat sätt har säkerställt att din vara uppfyller ursprungsreglerna, men inte har hunnit få alla leverantörsdeklarationer som styrker det, har du haft möjlighet att samla på dig leverantörsdeklarationerna retroaktivt under året.

Du måste ha fått alla leverantörsdeklarationer senast den 1 januari

Senast den 1 januari 2022 måste du ha fått alla leverantörsdeklarationer för de ursprungsintyg som du har upprättat under 2021. Annars blir ursprungsintygen ogiltiga och importören i Storbritannien behöver betala tull för varorna. Om du inte kan få leverantörsdeklarationerna måste du meddela din importör om det senast den 31 januari 2022.

Läs mer om undantagen

Läs mer om undantaget från att lämna tulldeklarationer på brittiska tullmyndighetens webbplats.

Läs om undantaget från att inneha leverantörsdeklarationer i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2254.

Läs om leverantörsdeklarationer och andra handlingar som kan behövas som underlag till ursprungsintyg.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)