Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ukrainas anslutning till transitering- och SAD-konventionen

Ukraina har fått erbjudande om att ansluta sig till konventionen om gemensamt transiteringsförfarande från den 1 oktober.

Ukraina har inbjudits att ansluta sig till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor från den 1 oktober.

Konventionerna gör det möjligt att transitera varor genom både EU och de länder som omfattas av gemensam transitering: Norge, Island, Schweiz, Nordmakedonien, Serbien, Turkiet, Storbritannien, och framöver även Ukraina.

Ukrainas anslutning har i praktiken godkänts av alla parter men ska gå genom EU:s formella beslutsprocess innan det är giltigt.

När beslut är taget innebär det att:

  • Du ska ange EU och inte längre EX i första delfältet i import- och exportdeklarationer från och till Ukraina.
  • Det går att starta transiteringar i NCTS till Ukraina med ett destinationstullkontor i Ukraina.

Mer information

Tullkontor för Ukraina kommer att delges på EU-kommissionens webbplats i samband med anslutningen.

Notis om Ukrainas anslutning på EU-kommissionens webbsida här.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)