Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

En av Tullverkets tjänstebilar står placerad under kamerorna som är uppsatta ovanför vid skyltarna och bredvid är det en skylt med texten "Kamerabevakning utförs av Tullverket".

Kamerabevakning i Trelleborg.

Tullverket stärker kontroller vid gränsen med kamerabevakning i norr och söder

Nu införs fast kamerabevakning även i Trelleborg och Haparanda. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet.

Kamerorna är ett exempel på hur Tullverket kan använda digital teknik för att utveckla verksamheten. Med kamerabevakning får Tullverket bättre förutsättningar att hitta objekt som tidigare varit svåra att upptäcka i det stora trafikflödet. Träffsäkerheten på Tullverkets kontroller bedöms öka genom kamerabevakning. De fasta kamerorna läser av registreringsnummer med hjälp av ANPR-teknik (Automatic Number Plate Recognition) och jämför med information i Tullverkets underrättelseregister och identifierar intressant fordon.

– I och med införandet förväntas antalet grova beslag av narkotika, vapen och annan smuggling att öka, säger Ingela Östmark, ansvarig för kamerabevakningsprojektet på Tullverket i Göteborg.

Kamerorna är ett komplement till tulltjänstemännens verktyg för urval och selektering av vilka som ska tas ut för tullkontroll. Kameraselektering är ett exempel på hur Tullverket tar hjälp av digital teknik för att utveckla verksamheten och bli ännu mer träffsäkra i kontrollerna vid gränsen.

Fler kontroller på fler platser

Tullverket ska genomföra fler kontroller på fler platser under fler av dygnets timmar. Kamerabevakning är ett verktyg som ska ge högre träffsäkerhet vid kontrollerna så att bara godkända varor kommer över gränsen. Sedan årsskiftet har Tullverket fast kamerabevakning vid Helsingborgs hamn, på Öresundsbron och i Värtahamnen i Stockholm. Nu införs fast kamerabevakning även i Trelleborg och Haparanda. Ambitionen är att ännu fler platser kommer göras klara för kameror under hösten. Med anledning av coronapandemin blev det en drastisk minskning av personbilstrafiken över gränserna i södra Sverige. Sedan någon månad har trafiken successivt ökat och är nu nästan uppe i normalt trafikflöde.

– På grund av pandemin är det svårt att göra en heltäckande analys av effekten av de fasta kamerorna. Det ska bli intressant att följa utvecklingen på lite längre sikt, säger Ingela Östmark, Tullverket.

Tullverket fick under sommaren 2018 extra medel av regeringen för investering i teknisk utrustning, som bland annat skulle användas till fast kamerabevakning.

En personbil kör under Tullverkets fasta kameror och till höger finns en skylt med en kamera.

Kamerabevakning i Haparanda.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nypublicerad sida

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)