Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Tullverket öppnar ny tipstelefon – 90 114

Tips och information från allmänheten kan ha stor betydelse för Tullverkets brottsbekämpning. Därför öppnar Tullverket idag en ny tipstelefon dit du kan ringa dygnet runt om du har information om exempelvis smuggling av narkotika och skjutvapen. 90 114 är numret att lägga på minnet.

Tidigare har den som velat lämna uppgifter till Tullverket om smugglingsrelaterad brottslighet haft ett flertal olika kontaktvägar att välja mellan, något som ibland kan ha upplevts som förvirrande och rent av hämmat inflödet av nya tips.

Genom inrättandet av tipstelefonen 90 114 hoppas Tullverket därför inte bara på att det ska vara enklare att kontakta myndigheten, utan även att fler ska välja att göra det.

– Tullverkets kontroller vid gränsen fyller en viktig funktion för att förhindra att narkotika, skjutvapen och andra illegala varor kommer in i landet. Det är självklart att våra möjligheter att stoppa smugglingen ökar om vi har förhandsinformation om den, säger Lars Kristoffersson, chef för Tullverkets brottsbekämpning.

– Det kan vara att du som privatperson sett eller hört något, eller att du i egenskap av företagare känner till varuflöden som utnyttjas för smuggling. Sådan information kan visa sig vara avgörande för oss, och därför ska man inte tveka att ringa 90 114, fortsätter han.

Tipstelefonen 90 114 är öppen dygnet runt, året runt från och med idag och bemannas av Tullverkets egen personal. Uppgiftslämnaren får själv avgöra om hen vill vara anonym eller inte.

För den som inte kan eller vill ringa går det även fortsättningsvis att lämna tips till Tullverket via ett formulär på www.tullverket.se/tipsa-om-smuggling.

För mer information, kontakta Tullverkets presstjänst på 0771-450 590.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)