Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Tullverket informerar om att vid import kunna söka tull- och momsbefrielse för vissa aktörer och varor

EU-kommissionen har beslutat att befrielse från tull och moms ska gälla för en viss kategori av statliga organ eller katastrofhjälporganisationer. Beslutet avser en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa Covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats.

Läkare med munskydd och skyddshandskar

Foto: Mostphotos

Den 3 april 2020 beslutade EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa Covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gäller importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020.

– Vi känner att informationen om denna tillfälliga tull- och momsbefrielse inte riktigt nått de som berörs och det här beslutet är extra viktigt att nå ut med, säger Henrik Sjökvist, chef för klareringsverksamheten på Tullverket.

Tullfriheten gäller:

  • personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon, ansiktsskärmar,
  • skyddsutrustning för mun och näsa, skyddsdräkter och handskar,
  • medicinsk utrustning, exempelvis respiratorer och testutrustning.

Varorna ska importeras av eller på uppdrag av:

  • statliga organ, offentliga organ och andra organ som är offentligrättsligt reglerade såsom myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser och liknande offentliga organ
  • katastrofhjälporganisationer och andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som har godkänts av Tullverket som mottagare för tullfri import.

Även företag som importerar varor på uppdrag av dessa organ kan omfattas av tullfriheten under förutsättning att varorna direkt efter importen levereras till dem.

För ytterligare villkor och hur man ansöker.

Läs EU-kommissionens beslut.

För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)