Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tullverket bidrar med skyddsutrustning

Som ett led i den myndighetssamverkan som görs i det gemensamma arbetet med att hindra smittspridningen i Sverige har vi inventerat Tullverkets skyddsutrustning.

– Det är viktigt att alla hjälper till utifrån de förutsättningar man har, säger vikarierande generaltulldirektör Fredrik Holmberg. Tullverket har skyddsutrustning som kanske kan komma till nytta; det bidrar vi gärna med!

Tullverket har inventerat vad myndigheten har för skyddsutrustning. Det har vi gjort både för egen del, men också för att se vad vi kan stötta andra myndigheter med vid behov.

Vi har lämnat resultatet av inventeringen till MSB och Socialstyrelsen, eftersom det är dessa myndigheter som har i uppdrag att skapa en nationell lägesbild av vad landet har för resurser i form av skyddsutrustning. Det är också dessa myndigheters uppdrag att förbereda för att eventuellt prioritera och fördela ut resurserna.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)