Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tulltaxan

Tobaksskatt cigaretter

Skatt på cigaretter tas ut enligt Lag (2022:155) om tobaksskatt 2 Kap. 2 § med 1,84 SEK per styck och 1 procent av detaljhandelspriset. Med detaljhandelspris avses varje cigarettprodukts högsta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift. Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset

Tobaksskatten betalas normalt till Skatteverket. Använd kod 9002. Vid betalning via Tullverket deklarerar du enligt följande:

Specifika uppgifter för tobaksskatten:
Avgiftskod/Slag av avgift: 353
Avgiftssats: 1,84
Beräkningsenhet: NAR
Avgiftsunderlag: antal cigaretter (se även fotnot 02014)
Och för detaljhandelspriset (DHP)
Avgiftskod/Slag av avgift: 353
Avgiftssats: 0.01
Beräkningsenhet: 040
Avgiftsunderlag: detaljhandelspriset: (se även fotnot 02013)

Exempel 1:

En import av 4 limpor cigaretter klassificerat enlig 2402 20 90 00. En limpa bestående av 10 askar och varje ask innehåller 20 cigaretter. Sammanlagt 800 cigaretter. Detaljhandelspriset sätts till 75 kr asken.

Avgiftskod/Slag av avgift: 353
Avgiftssats: 1,84
Beräkningsenhet: NAR
Avgiftsunderlag: samma som extra mängdenhet (MIL) = 0,8

Avgift per styck: 0,8x1000 x 1,84 = 5 520 kr

Avgiftskod/Slag av avgift: 353
Avgiftssats: 0,01
Beräkningsenhet: 040
Avgiftsunderlag: 3000

Avgift detaljhandelspris: 0,01x3000 = 30 kr

Tobaksskatten för denna import är 5520kr+30kr = 5 550 kr

Exempel 2:

En import av 4 limpor cigaretter klassificerat enlig 2402 90 00 00. En limpa bestående av 10 askar och varje ask innehåller 20 cigaretter. Sammanlagt 800 cigaretter. Detaljhandelspriset sätts till 69 kr asken.

Avgiftskod/Slag av avgift: 353
Avgiftssats: 1,84
Beräkningsenhet: NAR
Avgiftsunderlag: samma som extra mängdenhet (SENAR) = 800

Avgift per styck: 800 x 1,84 = 5 520 kr

Avgiftskod/Slag av avgift: 353
Avgiftssats: 0,01
Beräkningsenhet: 040
Avgiftsunderlag: 2760

Avgift detaljhandelspris: 0,01x2760 = 27 kr

Tobaksskatten för denna import är 5520kr+27kr = 5 547 kr


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)