Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Tullrevision av storföretag visar på kunskapsluckor

Stora bolag med omfattande import gör samma slags fel i sin tullhantering som företag med betydligt mer blygsam utrikeshandel. Det är en av Tullverkets slutsatser efter att myndigheten granskat de 100 företag i Sverige som har allra störst import.

Tullverket har under en femårsperiod granskat de 100 bolag i Sverige som har allra störst importtullvärde för att säkerställa att de gör rätt för sig avseende tull, skatt och andra avgifter. Förutom uppbörden har fokus bland annat legat på vilken egenkontroll bolagen har av sin import samt i vilken mån de följer villkoren i de särskilda tillstånd som de beviljats av Tullverket. I uppdraget har också ingått en bedömning av behovet av framtida kontroller.

De sista granskningarna avslutades under våren 2019 och visar att ungefär två tredjedelar av de 100 granskade bolagen påfördes någon form av tullavgift. Snittbeloppet har legat på drygt 370.000 kronor per bolag, men variationerna har varit stora och sammantaget har Tullverket krävt in drygt 37 miljoner kronor i obetalda tullavgifter. Utöver detta har Tullverket även påfört så kallade tulltillägg på sammanlagt 6,8 miljoner kronor. Ett tulltillägg kan påföras när bolag inte lämnat korrekta tulldeklarationer i samband med import. Några bolag har samtidigt betalat för mycket i tull, varför 2,4 miljoner kronor har betalats tillbaka från Tullverket.

Fel som uppdagats vid revisionerna är alltifrån att bolagen uppgett felaktiga tullvärden eller ursprung för varorna till att varorna helt enkelt klassificerats under fel varukod. Tullverket har även funnit fakturor som inte deklarerats.

Carina Blüchert, verksamhetschef för Tullverkets operatörsuppföljning.

– Om man ser till företagens importvärden så är avgifterna som påförts inte så stora. Man kan säga att de största importföretagen verkar betydligt oftare göra rätt än fel. Däremot är det intressant att vi hittat samma slags fel hos de stora bolagen som vi gör när vi granskar företag med betydligt mindre omfattande import, säger Carina Blüchert som är verksamhetschef för Tullverkets operatörsuppföljning.

– Ett genomgående misstag är att bolagen har en för svag egenkontroll. De anlitar ombud som ska sköta tullhanteringen åt dem, men glömmer att det är de själva som har det yttersta ansvaret för att det blir rätt. Ombuden är beroende av att de får rätt underlag från bolagen som de representerar, och har bolaget dålig koll på vad som krävs så riskerar det ju att bli fel redan där, fortsätter hon.

Av de granskade bolagen bedömer Tullverket att ungefär vart tredje löper en risk att fortsätta göra fel. De kan också räkna med att bli granskade på nytt, något som också redan skett i flera fall. Men överlag är ändå uppmaningen till alla bolag – stora som små – densamma: Höj er kunskapsnivå inom tullområdet!

– Tullverket erbjuder flera webbseminarier som är kostnadsfria, och anordnar även kurser mot en lägre avgift. Det är en investering som snabbt lönar sig om den innebär att man kan slippa framtida tulltillägg, avslutar Carina Blüchert.

För mer information, kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)