Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tull- och momsfriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning förlängs

Befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs och gäller nu till och med den 31 december 2021.

Möjligheten att få tull- och momsbefrielse för varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs till den 31 december 2021. Det beslutade EU-kommissionen den 19 april 2021.

Sedan våren 2020 har det varit möjligt att få befrielse från tull och moms vid import av viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som behövs

  • för att bekämpa covid-19-utbrottet
  • för att hjälpa dem som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av covid-19.

Befrielsen gällde till att börja med importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Då behovet av skyddsutrustning för att bekämpa pandemin fortfarande är stort har tiden förlängts i ett par omgångar och befrielsen gäller nu till och med den 31 december 2021.

Mer information

Läs mer om villkoren för tull- och momsfrihet.

EU-kommissionens beslut om förlängning till den 31 december 2021

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länken till EU-kommissionens beslut har bytts ut.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)