Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tillägg till den nya versionen av KN för 2021

Från den 1 januari 2021 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.

Allteftersom vi får information om ändringar i Taric kommer dessa att föras in i Tulltaxan så att du kan förbereda dig inför nästa år. Du söker då på ett datum under 2021.

Den nya bilagan publicerades i EUT L 361 den 30 oktober 2020 men nu har även ett tillägg publicerats.

Tillägget omfattar nya KN-nummer och taricnummer för varor som är aktuella med anledning av Covid-19-pandemin. Det rör sig om diagnostiska testsatser, vacciner och ansiktsmasker. Tillägget publicerades i EUT L 431 den 21 december 2020 och ska tillämpas från 1 januari 2021.

Mer information

Ändrat uppgiftslämnande vid tullbefrielse för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)