Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ta kontakt med oss innan du tar prov på varor i tillfällig lagring

Du kan få ta prov på varor som är i tillfällig lagring om det behövs för att du ska kunna deklarera varorna på rätt sätt. Om du ska göra det måste du alltid ta kontakt med Tullverket först.

När varor är i tillfällig lagring är grundprincipen att du inte får hantera dem utöver normal lossning, lagring och lastning. Du får emellertid undersöka varorna eller ta prover på dem, om det krävs för att du ska kunna anmäla varorna till en tullförfarande. Det kan exempelvis behövas för att du ska kunna klassificera en vara korrekt eller fastställa varans tullvärde.

Om du behöver undersöka eller prova varorna måste du först ta kontakt med Tullverket för att få ett godkännande. Det ska också framgå av bokföringen på vilket sätt du har hanterat varorna.

Läs mer om tillfällig lagring.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)