Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Täcker din garanti även det brittiska importflödet?

Handlar ditt företag med Storbritannien och har tillstånd från Tullverket med krav på garanti? Se till att ni är förberedda inför övergångsperiodens slut.

Den 1 januari 2021 tar övergångsperioden för brexit slut och det ställs krav på tullformaliteter mellan EU och Storbritannien. Exempelvis ska det lämnas tulldeklarationer vid import, och beroende på hur det går i de pågående förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kan det tillkomma avgifter i form av tull och andra avgifter.

I vissa fall finns det möjlighet att skjuta upp betalningen till Tullverket, exempelvis om ditt företag har tillstånd till betalningsanstånd. För att beviljas tillstånd till betalningsanstånd är det obligatoriskt att först ansöka om tillstånd till samlad garanti. Vid denna ansökan kommer ditt företag att få ställa en garanti för de tullavgifter som ska betalas. Garantibeloppet ska täcka tull och eventuella andra avgifter som ditt företag ska betala till Tullverket.

Har du tillräckligt med utrymme?

Om ditt företag har tillstånd till samlad garanti är det viktigt att du säkerställer att ni har tillräckligt med utrymme i garantin för att även täcka det brittiska importflödet. Om du bedömer att utrymmet inte är tillräckligt måste ditt företag snarast lämna in en ansökan om ändring. En ansökan om ändring gör du i e‑tjänsten Tillstånd här på webbplatsen.

Det kan även vara så att ditt företag har tillstånd till betalningsanstånd men inget tillstånd till samlad garanti, eftersom era importavgifter understiger 1 000 euro under en åttaveckorsperiod. Ditt företag behöver då försäkra sig om att era framtida importavgifter inte överstiger det värdet. Om du beräknar att de kommer att överstiga 1 000 euro behöver ditt företag omgående ansöka om tillstånd till samlad garanti.

Förändringar under våren 2021

Tullverket har påbörjat ett arbete med att förändra dagens garantihantering. Förändring av dagens arbetssätt och system kommer att ske under våren 2021. När den nya garantihanteringen är på plats införs transaktionsbaserad avräkning. Avräkningen kommer att göras mot det referensbelopp för övergång till fri omsättning som har fastställts för ditt företags garanti. Ditt företag och Tullverket kan därmed följa aktuella transaktioner i realtid. En transaktionsbaserad hantering innebär att deklarationer kommer att stoppas i de fall det fastställda referensbeloppet inte räcker till. För att framöver undvika stopp i importdeklarationerna är det viktigt att du säkerställer att referensbeloppet för garantin är tillräckligt. E-tjänsten Garantier kommer att uppdateras och i e-tjänsten kommer ditt företag i realtid att kunna se det totala referensbeloppet och garantibeloppet som finns för era garantier.

Mer information

Läs Frågor och svar om brexit.

Läs mer om garantier.

E-tjänsten Tillstånd

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)