Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Storbritannien har presenterat en tulltaxa – UK Global Tariff (UKGT)

Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 om inte övergångsperioden förlängs.

Om tulltaxan kommer att användas vid import till Storbritannien från EU beror på hur det går i de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien. Frågan om det kommer att införas tullar då varor importeras till Storbritannien från EU och vice versa diskuteras i dessa förhandlingar.

Storbritanniens tulltaxa kommer att gälla för varor som importeras till Storbritannien från och med den 1 januari 2021 med vissa undantag:

  • varor från ett utvecklingsland som betalar mindre eller ingen tull eftersom det är en del av det allmänna preferenssystemet (GSP)
  • varor från ett land som har ett frihandelsavtal med Storbritannien
  • varor med en tullnedsättning eller tullsuspension.

Storbritanniens tulltaxa visar endast de tullsatser som kommer att tillämpas på varor vid import till Storbritannien. Den täcker inte mervärdesskatt, andra avgifter eller skyddsåtgärder.

På den brittiska tullmyndighetens webbplats finns nu en tjänst där företag kan söka på varukod eller varubeskrivning för att få reda på varans tullsats och jämföra med den EU-gemensamma tulltaxan.

Kontrollera varans tullsats i Storbritanniens tulltaxa.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)