Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Stora beslag av narkotika och vapen när fem myndigheter samverkade i gemensam kontrolloperation

Under två veckor i oktober genomförde Tullverket tillsammans med fyra samverkande myndigheter en särskild kontrollinsats mot frekvent smuggling av narkotika, vapen och annan brottslighet i Östra Norrbotten. Tullverket har initierat kontrolloperationen som är en av de största kontrollinsatser som någonsin ägt rum vid gränsen mot Finland i Norrbotten.

Tulltjänstemän i tjänst vid Torneälven under kontrolloperation Islossning.

Ungefär 40 tulltjänstemän från hela landet har samarbetat med finsk tull och svensk och finsk polis och åklagare för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet i Norrbotten. Särskilda kontrollinsatser har genomförts vid flera orter mot finska gränsen och punktskattekontroller har genomförts på olika platser inne i landet. En av anledningarna till kontrolloperationen är de stora beslag av narkotika som gjorts tidigare i Haparanda. Deltagande myndigheter, som alla arbetar brottsförebyggande, övar också samarbete på detta vis.

– Insatsen i Haparanda har varit väldigt lyckad. Vi har genomfört en unik satsning genom en kontrolloperation där svensk tull och polis i samverkan med finsk tull och polis har haft en markant ökad närvaro i Haparanda med omnejd. Vi har mycket goda resultat av insatsen med beslag av både vapen och narkotika och de fina beslagen som gjorts är resultatet av nära samarbete mellan myndigheter där vi jobbat utifrån en gemensam lägesbild, säger Martin Petersson, Tullverket och insatsledare för kontrolloperationen.

Martin Petersson från Tullverket är insatsledare för kontrolloperationen.

Martin Petersson är insatsledare för kontrolloperationen.

Polisen har bland annat som uppdrag att förebygga, spana och utreda brott samt verka för trygghet och säkerhet längs landets gränser. Vid denna insats har man i samverkan med finsk polis använt sig av Prümrådsbeslutet artikel 17, vilket har möjliggjort ett operativt samarbete på båda sidorna av landsgränsen mellan Sverige och Finland.

– Det kräver en hel del förberedelser när så många olika myndigheter är med i samma insats, säger Lars Öberg, Lokalpolisområdeschef i Östra Norrbotten.

Det finns många fördelar med att fem brottsbekämpande myndigheter tillsammans kan samverka och samarbeta i samma område med ett gemensamt mål och syfte. I ordinarie verksamhet så kan visserligen polis följa efter en gärningsperson in i annat land i vissa akuta fall men inte göra några långtgående direkta polisiära ingripanden.

– Insatsen går helt i linje även med vad både medborgarna och våra folkvalda politiker efterfrågar att polisen ska prioritera och fokusera på, förklarar Lars Öberg. Sedan några år tillbaka har den lokala polisen i Östra Norrbotten tecknat medborgarlöften med samtliga kommuner i Östra Norrbotten, Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå. Medborgarlöftena är en gemensam överenskommelse som bl a tagit hänsyn till vad medborgarna på respektive ort anser att polisen ska fokusera sina resurser på det närmaste året. Medborgarlöftet utgår ifrån de medborgardialoger som polisen håller för att tillsammans med medborgare och andra samhällsaktörer ta fram en aktuell lägesbild för orten.

– Medborgarlöftena i Haparanda innebär bland annat att polisen ska genomföra ett antal narkotikainsatser på orten vilket vi nu gjort vid ett flertal tillfällen under året, säger Lars Öberg.

Tulltjänstemän som arbetar med att söka igenom bagage under kontrolloperationen.

Även den finska polismyndigheten uppger att operationen var framgångsrik.

– Vi vill tacka de svenska myndigheterna för gott samarbete. Den nyligen genomförda operationen förbättrade ytterligare samarbetet och informationsutbytet. Vi anser att det är mycket viktigt att arbeta tillsammans på båda sidor av landgränsen, säger Tuomo Seikkula, kriminalkommissarie vid den finska polismyndigheten.

– Vår roll i kontrolloperationen har varit att hantera ärenden där någon har frihetsberövats, säger Anna Väppling, åklagare vid Åklagarmyndigheten.

Finska Tullverket har medverkat för att optimera kontrollverksamheten längs med gränsen.

– Vi har kontrollerat lastbilar och personbilar och använt vår röntgenutrustning, säger Kari Hannu, tullöverinspektör vid finska Tullverket.

Kontrolloperationens resultat

Sammanlagt har fem vapen, bland annat två pistoler och ett gevär, 156 patroner, fem farliga föremål (bland annat knogjärn, el-chockvapen, teleskopbatong, OC-sprej) tagits i beslag. Över 800 narkotiska tabletter har beslagtagits. Bland annat 398 ecstasytabletter, cirka 217 gram amfetamin och 39 ml flytande amfetamin, cirka 450 gram cannabis har tagits och 22 husrannsakningar har genomförts.

Över 850 rattfyllerikontroller har gjorts i samband med tullkontroll och resulterat i ett flertal ärenden avseende drog- och rattfylleri. Antal narkotikarelaterade brott av normalgraden uppgår till 11 stycken. Vid en punktskattekontroll påträffades 20 160 cigaretter vilket resulterade i en husrannsakan. I samband med husrannsakan påträffades över 119 000 svenska kronor, 18 510 Euro och 700 dollar som har tagits i beslag.

Mer information

Välkommen att kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)