Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Tullverket har avslöjat flera illegala fabriker som tillverkat vattenpipstobak. Den här ligan höll till i en villakällare i Lönneberga.

Stora beslag av illegal vattenpipstobak

Beslagen av vattenpipstobak ökar och flera svenska illegala tobaksfabriker har avslöjats av Tullverket. Verksamheten bedrivs väldigt professionellt med koppling till kriminella nätverk och med förgreningar till utlandet.

– Det är inga amatörer som håller på med den här kriminella verksamheten. De vet hur de ska producera olika tobaksprodukter och sedan distribuera sina olagliga varor, både inom Sverige och utomlands, säger Oscar Lindvall som är biträdande enhetschef på Tullverkets kontrollavdelning Syd.

Störst beslag i fyra län


Under 2021 tog Tullverket uppemot 7,4 ton vattenpipstobak i beslag. Det ska jämföras med året innan då 6,3 ton beslagtogs. Fyra län sticker ut i statistiken. Det är Skåne, Kronoberg, Kalmar och Stockholm. Där beslagtogs över 5,6 ton vattenpipstobak under förra året. I Skåne gjordes de största beslagen vid razzior mot illegala tobaksfabriker men även vid gränsövergångar, i färjeläger, i postterminaler och i mindre kvartersbutiker.
I Stockholm var det främst i resandeflödet till Arlanda flygplats som beslagen gjordes. Under 2021 gjordes där 267 beslag av vattenpipstobak, jämfört med 142 året innan. Under årets tre första månader har det gjorts 46 beslag på Arlanda flygplats. I Kronobergs län beslagtogs sammanlagt 510 kilo vattenpipstobak under 2021, jämfört med endast 5,8 kilo året innan. I Kalmar län beslagtogs mer än dubbelt så mycket, 766 kilo 2021 jämfört med 345 kilo år 2020.

Tobaksfabrik i villakällare

En oroväckande trend är illegala tobaksfabriker. I södra Sverige har Tullverket tillsammans med Polisen och Ekobrottsmyndigheten avslöjat flera storskaliga produktionsenheter för vattenpipstobak och andra tobaksprodukter. En av dessa var inhyst i källaren till en villa i Lönneberga. När tulltjänstemännen gjorde husrannsakan där i december förra året, avslöjades en fullskalig tobaksfabrik.
I huset men framförallt i källaren, fanns det mängder av råtobak, plåtkar fyllda med vattenpipstobak, emballage, dunkar med sirap, anordning för att koka sirap samt en lamineringsmaskin för att försluta påsar med färdig vattenpipstobak. Två män grips i bostaden och senare anhålls även hustrun till en av männen som stod som fastighetsägare.

– Fallet visar med all tydlighet hur välorganiserat det här är och att det finns kopplingar till internationell brottslighet, säger Oscar Lindvall. Råvarorna och tillbehören kom från olika länder och vi hittade förfalskat förpackningsmaterial från Turkiet och förfalskade skatteetiketter tillverkade i Dubai som sedan skickats till Sverige.

Försäljning till andra länder

Råtobaken har kommit från bland annat Spanien. Den slutliga produkten har sedan skickats vidare till olika personer, både inom Sverige men också till Tyskland och Grekland. Tullinspektörerna menar att produktionskedjan är mycket väl planerad med många olika aktörer och misstanken är att Lönnebergafabriken bara är en liten del av något mycket större. Den misstänkte huvudmannen har tidigare varit inblandad i liknande illegal verksamhet på andra håll i Sverige men då har inte bevisningen varit tillräckligt stark för åtal.

Utredningen av Lönnebergafabriken är inne på sin slutfas och åtal kommer troligen väckas inom en månad.

Omfattande smuggling

Tullverkets beslag av vattenpipstobak och övriga tobaksprodukter som röktobak och tuggtobak har stadigt ökat sedan 2019. Vattenpipstobaken har under perioden blivit ett allt vanligare inslag bland beslagen.

Årtal

2019

2020

2021

2022
jan-mar

Beslag totalt (antal)

338

384

466

81

Beslag vattenpipstobak (antal)

3

286

392

66

Beslag totalt (kg)

7 645

14 185

17 502

1 752

Beslag vattenpipstobak (kg)

561

6 273

7 378

1 426

 

– Vi ser en stadig ökning av såväl insmugglad råtobak och vattenpipstobak samt sådant som tillverkas illegalt i Sverige, säger Oscar Lindvall.

Han betonar att den här illegala verksamheten både göder den organiserade brottsligheten och innebär en hel del lidande i form av människohandel eftersom de som tillverkar vattenpipstobaken ofta är illegala invandrare som behandlas illa och som tvingas arbeta under hälsovådliga förhållanden.


För mer information och bilder, kontakta Tullverkets presstjänst:
0771-450 590 eller press@tullverket.se

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)