Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Stickprovsavgiften upphör den 19 april 2021 och tills vidare

Från den 19 april 2021 och tills vidare upphör den så kallade stickprovsavgiften vid import (avgiftskod 760) som Tullverket tar ut för Livsmedelsverkets räkning.

Anledningen till att stickprovsavgiften upphör tills vidare är att Livsmedelsverket genomför en översyn av arbetet med stickprovsundersökning vid import inklusive finansieringen av verksamheten. I väntan på det arbetet kommer Livsmedelsverket tillfälligt att sluta genomföra stickprovsundersökning vid import och därför heller inte fortsätta avgiftsfinansiera den verksamheten. Tullverket tar ut stickprovsavgift med stöd av taxor fastställda i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21). Dessa föreskrifter kommer att uppdateras före den 19 april.

Livsmedelsverket kommer inte att fortsätta med sådan stickprovsundersökning vid import, som i dag finansieras med stickprovsavgifterna, förrän pågående översyn av regleringen är klar.

Läs mer om stickprovsavgiften hos Livsmedelsverket.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny länk tillagd

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)