Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Slopad tullfrihet för vissa varor med ursprung i Kambodja

Tullfriheten för vissa varor med ursprung i Kambodja upphävs från och med 12 augusti 2020. Detta med anledning av att Kambodja inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.

Från och med den 12 augusti 2020 kan du inte längre få tullfrihet för varor som till exempel sockerrör, väskor, kläder och skor samt olika varor av läder – som har ursprung i Kambodja. För dessa varor kommer den vanliga tredjelandstullsatsen att tillkomma om de importeras på eller efter det angivna datumet. Detta beror på att Kambodja på ett allvarligt och systematiskt sätt har åsidosatt principerna i vissa internationella konventioner gällande grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.

Om dina varor importeras efter att tullförmånerna för Kambodja upphävts, men var på väg till EU den 12 augusti, kan du få förmånsbehandling om det inte går att omdestinera varorna till något annat land. Om så är fallet behöver du en handling som styrker detta i form av ett konossement (bill of lading) – för att få tullfrihet för dina varor.

Se EU:s förordning om upphävande av tullförmåner för Kambodja

Exempel på när du får förmånsbehandling

Du importerar t-shirts med ursprung i Kambodja den 16 augusti (då förmånerna har upphävts). Eftersom dina varor var på väg till Sverige den 12 augusti har du möjlighet att få tullfrihet för dina varor. Detta kan du se i fotnot CD837 och i kolumnen Visa villkor.

För att få förmånsbehandling behöver du förutom ett ursprungsintyg även ha ett konossement som visar att varorna var på väg till EU den 12 augusti samt att de inte gick att omdestinera.

Om du endast har ett ursprungsintyg eller endast ett konossement så kan du inte få förmånsbehandling. Då ska du betala tredjelandstullsatsen på 12 procent.

En skärmdump av hur det ser ut i tulltaxan för t-shirts från Kambodja. Fotnot CD837 och "visa villkor" markeras med röd inramning.

Ett utdrag ur tulltaxan för varukod 6109 10 00 10 med ursprungsland Kambodja.

Den slopade tullfriheten gäller varor som klassificeras under följande HS-nummer eller HS-undernummer: 1212 93, 4201 00, 4202, 4203, 4205 00, 4206 00, 6103 41, 6103 43, 6103 49, 6105, 6107, 6109, 6115 10, 6115 21, 6115 22, 6115 29, 6115 95, 6115 96, 6115 99, 6203 41, 6203 43, 6203 49, 6205, 6207, 6211 32, 6211 33, 6211 39, 6211 42, 6211 43, 6211 49, 6212, 6403 19, 6403 20, 6403 40, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6405 och 6406.

Vilka varor som klassificeras på dessa nummer och vad tredjelandstullsatsen är kan du se i Tulltaxan.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)