Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Sex personer åtalas för omfattande alkoholsmuggling till Sverige

Sex personer åtalas idag i Malmö för grov smuggling respektive medhjälp till grov smuggling. Sammantaget misstänks de ha smugglat in tiotusentals liter alkohol som sedan sålts vidare till kunder i södra Sverige.
– Man kan med fog prata om rullande, svarta systembolag. Det är en verksamhet som omsatt miljontals kronor, säger Oscar Lindvall, aktionsgruppledare på Tullverket.

Å ena sidan är åtalet vid Malmö tingsrätt kulmen på en av de mest omfattande utredningar som Tullverket drivit på många år. Å andra sidan är det bara ett led i en satsning som Tullverket inledde under 2018 med syfte att slå mot den storskaliga och frekventa smugglingen av alkohol.

Alkoholen i det nu aktuella ärendet har inhandlats i ett flertal olika gränsbutiker i och omkring tyska Puttgarden. Därefter har den transporterats i personbilar genom Danmark och över Öresundsbron till Sverige, där den tämligen omgående sålts vidare till kunder på olika håll i södra Sverige. En del alkohol har också lagrats i hyrförråd på den danska sidan bron innan den förts in i Sverige.

Den illegala införseln har skett i stort sett dagligen under flera års tid. Den individ som enligt åtalet stått för den mest omfattande smugglingen – en 54-årig man hemmahörande i Malmö – åtalas exempelvis för 459 fall av grov smuggling under drygt två år (från juni 2016 till augusti 2018), vilket innebär ungefär fyra resor i veckan. Totalt tros han ha smugglat motsvarande 27.719 flak starköl eller 27.000 liter 40-procentig sprit till Sverige.

Oscar Lindvall, aktionsgruppledare på Tullverket.

– Ärendet är ett skolexempel på det vi i Tullverket brukar kalla för organiserad myrtrafik. Man lastar bilarna med en mängd alkohol som kan betraktas som ”rimlig” om man skulle bli kontrollerad, sen gör man om proceduren dag ut och dag in. På så vis räknar man kallt med att försvinna i mängden bland alla andra resenärer som varje dag passerar gränsen med alkohol som de köpt i Tyskland, säger Oscar Lindvall, som leder den aktionsgrupp vid Tullverket i Malmö som sedan en tid tillbaka arbetar mot alkoholsmugglingen.

Den 54-årige mannen hann bli kontrollerad tre gånger under 2018 innan Tullverket efter en tids spaning grep honom i hans bostad den 27 augusti 2018. Därefter har utredningen svällt till att omfatta sex personer – inklusive 54-åringens 39-åriga sambo – som alla åtalas för grov smuggling eller medhjälp till grov smuggling. Grov smuggling kan ge upp till sex års fängelse.

För att belägga smugglingens omfattning har utredarna vid tullkriminalen i Malmö – med benäget bistånd från bland annat den tyska tullen – samlat in och gått igenom flera års dokumentation gällande allt från alkoholinköpen i Tyskland till färjeöverfarter och broavgifter i Danmark och Sverige.

Det har varit ett tids- och resurskrävande arbete, men ett absolut nödvändigt sådant, menar Oscar Lindvall.

– Tittar man på skattebortfallet i enbart det här ärendet så handlar det om flera miljoner kronor. Det är pengar som skulle ha gått till vår gemensamma välfärd om samma mängd alkohol hade inhandlats på Systembolaget. Till detta ska läggas att de åtalade alla haft stora och obeskattade inkomster från sin verksamhet. Bara resorna till och från Tyskland har kostat dem åtminstone 700.000 kronor, det tycker jag illustrerar hur lukrativ verksamheten har varit, säger han.

Fokus i utredningsarbetet har legat på själva smugglingen, men förundersökningen ger i alla fall en bild av hur vidareförsäljningen har gått till. Vissa har beställt via sms och fått vin, sprit och öl levererad hem till dörren, andra har mött upp i parkeringshus och garage och där tagit emot varorna. Köparna förefaller dessutom ha varit spridda på flera olika håll, hela vägen från Skåne och upp till Göteborgstrakten.

– Min bild är att hela skalan är representerad bland köparna, från ”vanligt” folk med jobb och familj till personer som kanske är mer ljusskygga, säger Oscar Lindvall.

En av köparna har redan fällts i domstol för sina alkoholköp från 54-åringen. Ytterligare en köpare åtalas i det här ärendet. Olovlig befattning med smuggelgods är ett brott som kan ge från dagsböter upp till två års fängelse.

Parallellt med det nu aktuella åtalet arbetar Tullverket med ett flertal snarlika ärenden, där tillvägagångssätten har varit i stort sett identiska. Fler åtal är med andra ord att vänta under året.

– Vi har kunnat konstatera att den organiserade myrtrafiken är mer omfattande än vi tidigare trott. Vi på Tullverket ska göra vad vi kan för att slå ut den, samtidigt tror jag att det är viktigt att samhället i övrigt också gör vad det kan för att begränsa den här sortens kriminalitet. För den som köper smugglad alkohol riskerar inte bara att begå ett brott själv, utan sponsrar också kriminellas leverne på bekostnad av vår gemensamma välfärd, avslutar Oscar Lindvall.

För mer information, kontakta Tullverkets presstjänst, 0771-450 590.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)