Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Privata utförare av offentlig verksamhet kan få tullfrihet för varor som behövs för att bekämpa covid-19

Privata organisationer kan under vissa förutsättningar få tull- och momsfrihet för varor som behövs för att bekämpa covid-19, något som enligt Tullverkets tidigare bedömning inte har varit möjligt. Du kan även ansöka om tullfriheten i efterhand.

Vi ändrar vår bedömning

Befrielse från tull och moms gäller under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats.

Tullverkets bedömning har hittills varit att privata organisationer inte har kunnat omfattas av denna tull- och momsfrihet. Efter förtydliganden från EU-kommissionen har vi ändrat den bedömningen. Om alla villkor är uppfyllda kan även vissa privata organisationer räknas som offentligrättsliga objekt som har rätt till tull- och momsfriheten.

Vilka privata organisationer kan få tullfrihet?

Exempel på privata organisationer som kan ha rätt till tull- och momsfriheten är privatägda vård- och omsorgsbolag. Det krävs då bland annat att

  • företaget helt eller delvis tillhandahåller offentlig verksamhet
  • verksamheten är offentligrättsligt reglerad
  • verksamheten är kontrollerad av myndigheter.

Om inte hela er verksamhet utgör offentlig verksamhet beviljas tullfrihet endast för den skyddsutrustning som ska användas i den offentligt finansierade delen av verksamheten.

Läs mer om vilka krav som ställs för att beviljas tull- och momsfrihet.

Du kan ansöka i efterhand

Om ni under våren eller sommaren har importerat den här typen av varor och har betalat tull och moms för dem kan ni ansöka om ändring av deklarationen och återbetalning. Ni ska då kunna visa att villkoren för befrielsen är uppfyllda.

Ny blankett

Med anledning av dessa förändringar har Tullverket tagit fram en ny version av blanketten för försäkran om den avsedda användningen. Observera att den gamla versionen inte får användas.

Försäkran för tullfrihet för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19. Pdf.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)