Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Påbörjat arbete med att förändra garantihanteringen

Tullverket har påbörjat ett arbete med att anpassa dagens garantihantering till den nya lagstiftningen. Förändring av dagens arbetssätt och system kommer att ske tidigast i början av 2021.

I vissa fall finns det möjlighet att skjuta upp betalningen till Tullverket, exempelvis om ditt företag har tillstånd till betalningsanstånd. I dessa fall ställer ditt företag en garanti för de tullavgifter som ska betalas. Garantibeloppet ska täcka tull och eventuella andra avgifter som ditt företag ska betala till Tullverket. En garanti kan vara individuell och bara gälla för en enskild tulldeklaration eller så kan du ansöka om tillstånd till en samlad garanti som gäller för flera händelser.

När den nya garantihanteringen är på plats blir det möjligt att använda transaktionsbaserad avräkning. Avräkningen kommer att göras mot det referensbelopp för övergång till fri omsättning som har fastställts för ditt företags garanti. Ditt företag och Tullverket kan därmed följa aktuella transaktioner i realtid.

En transaktionsbaserad hantering innebär att deklarationer kommer att stoppas i de fall det fastställda referensbeloppet inte räcker till. För att underlätta kommer dagens e-tjänst Garantier att uppdateras. I e-tjänsten kommer ditt företag i realtid att kunna se det totala referensbeloppet och garantibeloppet som finns för era garantier.

Har ditt företag tillstånd till betalningsanstånd men inget tillstånd till samlad garanti, eftersom era importavgifter understiger 1 000 euro under en åtta veckors period? Tänk då på att ditt företag behöver försäkra sig om att era framtida importavgifter inte överstiger det värdet. Om ni beräknar att de kommer att överstiga 1 000 euro behöver ditt företag i god tid ansöka om tillstånd till samlad garanti. Detta för att undvika problem när den nya hanteringen införs i början av 2021.

Vi kommer under hösten att informera om arbetets gång.

Läs mer om garantier.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)