Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Över 80 vapen beslagtogs i insatser mot gränsöverskridande brottslighet

I en stor internationell insats mot gränsöverskridande brottslighet genomförde Polismyndigheten och Tullverket flera tusen kontroller av fordon och individer vid gränsstationer i hela landet. Polismyndigheten i Sverige valde att samtidigt genomföra en nationell insats med fokus på illegala vapen. Totalt beslagtogs 82 vapen, varav 9 automatvapen, och drygt 200 000 tabletter tramadol.

Under fyra dagar i september genomförde Polismyndigheten och Tullverket utökade kontroller mot illegala vapen, sprängmedel, narkotika- och människosmuggling. Kontrollerna gjordes inom ramen för en internationell insats där totalt 34 länder deltog, under ledning av Europol. I Sverige valde Polismyndigheten att förlänga insatsen till en hel vecka med extra fokus på illegala vapen. Sammanlagt beslagtogs 82 vapen, varav 9 stycken var automatvapen.

– En stor del av brottsligheten är i dag gränsöverskridande, och den här typen av internationella insatser är avgörande för att vi ska lyckas hitta illegala vapen, som i det här fallet. Den här insatsen omfattade både ett förberedande underrättelsearbete mellan alla inblandade länder, men även samverkan i realtid under pågående insats, säger Bengt Grönlund, Nationella operativa avdelningens (Noa:s) operativa ledare för insatsen.

Under insatserna beslagtogs ammunition i form av drygt 10 000 patroner, över 50 tändhattar samt elpistoler, en mina, dynamit, tårgaspistol och pepparspray. Under en husrannsakan i Stockholm påträffades även en misstänkt vapenverkstad. Kontrollerna under insatserna resulterade också i att drygt 40-tal personer avvisades vid gränsen.

Även narkotikabeslagen var omfattande – drygt 200 000 tabletter tramadol, 2 liter cannabisolja samt mindre mängder av amfetamin, cannabis och metafetamin.

– Samarbete mellan olika myndigheter, både nationellt och internationellt, är viktigt i kampen mot den organiserade brottsligheten. Vi ser positivt på att Europol tar initiativ till internationella kontrollinsatser, säger Lars Kristoffersson chef för brottsbekämpning på Tullverket.

Utökad nationell insats

Under en hel vecka, i samband med den internationella insatsen, genomförde samtliga polisregioner, gränspolis, uniformerad polis samt internationella- och underrättelseenheten vid Noa kontroller över hela landet med fokus på illegala vapen.

– Med hjälp av personal i yttre tjänst har polisen kraftsamlat och genomfört en mängd kontroller, både i den kriminella miljön samt mot vapenhandlare, och av dessa kommer troligtvis en av dem få sitt tillstånd återkallat, säger Bengt Grönlund.

Fakta om den internationella insatsen

Insatsen leddes av Europol och genomfördes inom ramen för EMPACT (the European Multidisciplinary Platform Against Criminal threats), som är EU-projekt där medlemsländerna samarbetar mot samhällshotande och gränsöverskridande brottslighet. Den här insatsen inriktade sig framförallt mot illegala vapen, narkotika- och människosmuggling som är några av EU:s prioriterade brottsområden.

Totalt deltog 23 EU-länder:

Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.

Utanför EU deltog 11 länder:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Nord Makedonien, Moldavien, Montenegro, Kosovo*, Serbien, Schweiz, Storbritannien, Ukraina och USA.

Läs ett pressmeddelande från Europol.

*Kosovo har utropat sig som självständigt enligt FN regler och har erkänts som egen stat av Sverige och ett hundratal andra länder.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nypublicerad sida

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)