Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Operation Mellerud – kriminellt nätverk slogs ut tack vare effektiv myndighetssamverkan

Efter fyra år har operation Mellerud nått sitt slut med goda resultat i form av beslag, frihetsberövanden och fängelsestraff. Ett kriminellt nätverk i Malmö har slagits ut tack vare samverkan mellan flera myndigheter. Tullverket har deltagit i insatsen sedan starten 2016.

Så såg insatsen ut

Operation Mellerud initierades gemensamt av Tullverket och Polisen under sommaren 2016. Vid tidpunkten drev Tullverket projekt Bogart mot en kriminell gruppering som sammanföll med ett polisiärt ärende. Samtidigt kunde man också se eskaleringen av det dödliga våldet i Malmö där narkotikaaffärer var en katalysator. För att nå bästa utfall ansåg man gemensamt att det behövdes stöd från fler myndigheter för att klara att nå målet och slå ut det kriminella nätverket. Tullverkets ingångsvärde var att jobba mot den gränsöverskridande brottligheten.

Efter hand växte alltså ärendet och kom att inkludera fler myndigheter som Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Ärendet fick nu ett större fokus på de monetära flödena.

När samverkan fungerar som den ska

Tullverket samverkar med andra myndigheter för att bekämpa den organiserade brottsligheten och för att öka välfärden och tryggheten i samhället. I den här insatsen var det många olika myndigheter som deltog och bidrog med sina olika befogenheter och kompetenser. Erik Friberg, chef tullkriminalavdelningen Malmö, tycker att vi absolut behöver fortsätta använda oss av varandras erfarenheter och kunskaper för att skapa effektiv samverkan.

– Mellerud är ett bra exempel på när samverkan fungerar som den är tänkt att fungera – myndigheterna jobbade tillsammans och använde alla verktyg i verktygslådan för att nå ett större gemensamt resultat, säger Erik Friberg. Nyckeln till framgången har varit det stora engagemanget och kunskapen som funnits i arbetsgruppen där en viktig faktor varit samlokalisering och kontinuerliga och täta dialoger om ärendets utveckling.

Vad blev resultaten?

Insatsen har resulterat i beslag, frihetsberövanden och fängelsestraff – ett stort antal fällande domar gällande bland annat narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, bedrägeri med mera. Flera av personerna med betydande roll i det kriminella nätverket har antingen lämnat landet och/eller avtjänar fängelsestraff.

– Personligen är jag mycket nöjd med resultaten, där Tullverket har haft en drivande och mycket viktig del i utfallet, säger Erik Friberg. Särskilt nöjd är jag med att resultaten visar att vi gemensamt mellan myndigheterna kan jobba effektivt och göra det svårt för kriminella.

Resultaten i siffror

  • Narkotikabeslag: 600 kilo cannabis, cirka 6 kilo kokain och cirka 200 kilo amfetamin – vilket ger en samhällsnytta på cirka 950 miljoner kronor.
  • Antal dömda: cirka 27 personer i Malmö, Göteborg, Stockholm och Norrköping till totalt över 100 års fängelse.
  • Brott: fem narkotikabrott, medhjälp till försök till mord, medhjälp till mord, tre fall av synnerligen grovt narkotikabrott, sju fall av grovt narkotikabrott, brott mot vapenlagen, grovt penningtvättbrott, flera fall av grovt bidragsbrott.
  • Skattehöjningar inklusive skattetillägg: 69,4 miljoner kronor varav bostadsrättsföreningen Ida stod för 23,4 miljoner. En tidigare advokat dömdes till sju års fängelse efter att ha lånat 350 miljoner kronor på felaktiga grunder.
  • Kronofogden har utmätt cirka 25 miljoner kronor.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)