Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Drygt 300 kg cannabisharts som beslagtogs i Skåne i april.

Omfattande narkotikasmuggling trots stängda gränser under pandemin

Stopp i resandet har inte satt stopp för narkotikasmugglingen. Tullverket har beslagtagit stora mängder narkotika under det halvår som gått sedan många länder stängde gränserna i mitten av mars. Under perioden beslagtogs till och med mer cannabis och kokain än under hela 2019, visar ny statistik från Tullverket.

Charlotte Svensson, generaltulldirektör

– Pandemin har påverkat narkotikasmugglingen men långt ifrån strypt den. Vår bild är att smugglarna i stor utsträckning använder den tunga trafiken som inte har påverkats på samma sätt som persontrafiken. Vi har ställt om och kontrollerar i större utsträckning den tunga trafiken där vi har gjort fler beslag, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

I mitten av mars stängde många länder sina gränser och persontrafiken minimerades. Under det halvår som gått har det, i olika utsträckning, funnits reserestriktioner mellan många länder. För att få en bild av hur pandemin påverkat narkotikasmugglingen har Tullverket tagit fram beslagsstatistik från mitten av mars till mitten av september och jämfört med samma period 2019.

Fem gånger så mycket kokain beslagtogs i år

I den aktuella statistiken ingår de vanligaste narkotikapreparaten. Mängden beslagtagen cannabis och kokain har ökat medan mängden heroin och amfetamin har minskat under den jämförda perioden 15 mars till 15 september. Statistiken för helåret 2019 anges inom parentes.

  • Cannabis: 1 296 kg i år, 988 kg förra året. (Hela 2019 beslagtogs 1 115 kg.)
  • Kokain: 130 kilo i år, 26 kg förra året. (Hela 2019 beslagtogs 43 kg.)
  • Amfetamin: 127 kilo i år, 255 kilo förra året. (Hela 2019 beslagtogs 334 kg.)
  • Heroin: 10 kilo i år, 17 kilo förra året. (Hela 2019 beslagtogs 60 kg.)

– När vi stoppar narkotikan vid gränsen når den aldrig ut på gatorna. Det innebär minskat mänskligt lidande och en stor vinst för samhället. Framöver stärker vi gränskontrollerna med hjälp av ökade anslag från regering och riksdag, men vi skulle behöva ännu fler tjänstemän vid gränserna för att kunna stoppa ännu mer narkotika, säger Charlotte Svensson.

Fler beslag i den tunga trafiken – färre i persontrafiken

Totalt gjordes 2 944 narkotikabeslag under perioden 15 mars till 15 september i år. Det innebär en minskning av det totala antalet beslag med 11 procent jämfört med samma period 2019. Däremot har antalet beslag i lastbilstrafiken ökat med 65 procent.

– De beslag vi gör i den tunga trafiken är ofta betydligt större än beslagen i persontrafiken. Att vi snabbt flyttade fokus till godstrafiken i våras har gett goda resultat, säger Charlotte Svensson.

Statistiken ger en nationell bild av utvecklingen. Lokalt och i olika regioner kan utvecklingen avvika från den nationella bilden.

För frågor om statistiken kontakta Tullverkets presstjänst: 0771-450590

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nypublicerad sida

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)