Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Container med bildelar och elektronik

Olaglig export av 220 ton miljöfarligt avfall stoppades av Tullverket

I en riktad kontrolloperation lyckades Tullverket och flera länsstyrelser stoppa drygt 220 ton miljöfarligt avfall från att exporteras till länder i Afrika och Asien. Det mest omfattande smugglingsförsöket gällde sex containrar med sammanlagt 167 ton uttjänta kylkompressorer på väg till Pakistan.

– Vi på Tullverket är nöjda med resultatet av kontrolloperationen. Det innebär att avfall som inte får exporteras har stoppats från att lämna landet. Gränsöverskridande avfallstransporter är en stor och viktig global fråga, det finns många länder som har stora problem med att hantera avfall som olagligt har transporterats dit från andra länder, säger Martin Johansson, sakkunnig på Tullverket.

472 kontroller - flera exportförbud

Tullverket genomförde tillsammans med länsstyrelserna under en vecka i september riktade kontroller av gränsöverskridande avfallstransporter. Sammanlagt gjordes det 472 kontroller i ett flertal hamnar runtom i landet.

Totalt utfärdades tio exportförbud mot sändningar från Göteborg, Helsingborg och Södertälje hamn. Det handlade om containrar som var på väg till Pakistan, Indien, Förenade Arabemiraten, Kamerun och Guinea. Bland det avfall som stoppades fanns det bland annat plastavfall, bildelar, kylkompressorer och möbler. Utöver exportförbuden så var det 42 andra sändningar som inte fick exporteras eller importeras innan olika åtgärder vidtagits exempelvis att alla tillstånd kunnat uppvisas.

Misstänkta för brott

Martin Johansson

Enligt Martin Johansson kommer det i några av fallen att upprättas brottsanmälningar mot de företag och privatpersoner som försökt föra ut avfallet. Straffbestämmelser finns i både smugglingslagen och miljöbalken. Vid eventuella domar är påföljden vanligtvis böter.

– Tullverket har en viktig uppgift i att förhindra sådana här förbjudna avfallsexporter. Sändningarna kan utgöra ett allvarligt hot mot hälsa och miljö i mottagarländerna, betonar Martin Johansson.

Lönsam hantering

Det finns olika skäl till att mindre nogräknade företag och privatpersoner väljer att exportera miljöfarligt avfall:

-Slippa kostnader för att ta hand om avfallet.

-Ekonomisk värde i avfallet, exempelvis värdefulla metaller som koppar och guld.

-Möjlighet att reparera delar av sändningarna, till exempel bilar och vitvaror.

EU har infört ett förbud för export av farligt avfall till länder utanför EU, det så kallade Baselförbudet. Tullverket har i uppgift att tillsammans med länsstyrelserna och andra svenska myndigheter se till att förbudet efterlevs. Kontrolloperationen i september var en del av det samverkande arbetet.

Hittills i år har Tullverket stoppat 732 ton farligt avfall fördelat på 50 sändningar. Under hela 2021 stoppades 55 sändningar på sammanlagt nästan 627 ton avfall.

Operation Farligt avfall i korthet

Sammanlagt gjordes 472 kontroller i hamnar i södra och mellersta Sverige.
Drygt 220 ton miljöfarligt avfall stoppades och tio exportförbud utfärdades.

De tio exportförbuden bestod av följande:

-Sex containrar på väg till Pakistan med 167 ton uttjänta kylkompressorer.

-En container med 15 ton plastavfall som skulle till Indien.

-En container med olika bildelar på väg till Förenade Arabemiraten. Totalvikt 27 ton.

-En container med fem ton hushållsföremål och en bil på väg till Kamerun.

-En container med kasserade kylskåp och frysar på väg till Guinea. Sammanlagt åtta ton.

Andra åtgärder:

-För 42 sändningar behövde andra åtgärder göras innan exporten eller importen kunde fullföljas.

För mer information och bilder, kontakta Tullverkets presstjänst:
0771-450 590 eller press@tullverket.se

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)