Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny version av KN för 2023

Från den 1 januari 2023 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.

Allteftersom vi får information om ändringar i Taric kommer dessa att föras in i Tulltaxan så att du kan förbereda dig inför nästa år. Du söker då på ett datum under 2023.

Den nya bilagan publicerades i EUT L 282 den 31 oktober 2022.

Exempel på ändringar inför 2023 är

Kapitel 8

Nytt KN-nummer 0809 30 20 för platta persikor och nektariner, övriga nektariner ska klassificeras under KN-nummer 0809 30 30 och persikor på 0809 30 80. Ändringen görs för att enklare identifiera handeln med platta nektariner och persikor.

Kapitel 10

Till 1006 införs flera KN-nummer (Andra) för ris som inte motsvarar de längd- och breddförhållanden som finns i kompletterande anmärkning 1 till kap 10.

Kapitel 12

Översättningen av ”seaweeds” ändras från sjögräs till tång.

Kapitel 22

Kompletterande anmärkningar uppdateras med ny förordning om geografiska beteckningar.

Kapitel 25, 26, 28, 81

Till dessa kapitel införs nya KN-nummer för sällsynta jordartsmetaller med begränsad tillgång.

Kapitel 44

För KN-nummer 4418 82 00 justeras den svenska översättningen till korslimmat trä. Ett nytt KN-nummer 4421 20 10 för likkistor av trä införs på grund av tullskillnader.

Kapitel 59

Anmärkning 3 justeras för att motsvara den engelska texten,
”Med ”textilvävnader laminerade med plast” i nr 5903 förstås produkter som framställts genom att ett eller flera lager textilvävnad sammanfogats med en eller flera plastdukar eller plastfilm genom valfri process som sammanfogar lagren, oavsett om duken eller filmen av plast är synlig för blotta ögat i vid ett tvärsnitt eller inte.”

Kapitel 76

Kompletterande anmärkning 3 ändras på grund av att pressgöt inte är avsett för valsning.

Under 7601 blir det nya uppdelningar för valsgöt, pressgöt och andra.

Kapitel 83

KN-nummer 8309 90 10 får en ändrad text för att specificera att numret omfattar kapsyler till flaskor.

Kapitel 84

KN-nummer 8462 29 10 andra numeriskt styrda maskiner tas bort då dessa ska klassificeras enligt tidigare KN-nummer.

Nytt KN-nummer 8485 80 10 för 3D-skrivare för sand, betong eller andra mineraliska produkter då dessa är tullfria, övriga 3D-skrivare har en tullavgift på 1,7%. Detta gäller även delar till dessa 3D-skrivare.

Kapitel 85

Underuppdelningen för statiska omformare på KN-nummer 8504 40 ändras helt:

  • 8504 40 60 Ackumulatorladdare
  • 8504 40 83 Likriktare
  • 8504 40 85 Växelriktare med normaleffekt av högst 7,5 kVA
  • 8504 40 86 Växelriktare med normaleffekt av mer än 7,5 kVA
  • 8504 40 95 Andra

Nytt KN-nummer 8505 11 10 för permanentmagneter innehållande neodym, praseodym, dysprosium och samarium

Kapitel 96

För KN-nummer 9619 00 50 tas hänvisningen ”blöjor till spädbarn” bort.

Kapitel 97

I rubriktexten till 9701 har ”pasteller” fallit bort i den svenska översättningen, men det läggs nu till.

Utöver detta har mindre korrigeringar gjorts utan väsentlig påverkan.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)