Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Ny version av KN för 2021

Från den 1 januari 2021 gäller en ny version av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatur och om Gemensamma tulltaxan.

Allteftersom vi får information om ändringar i Taric kommer dessa att föras in i Tulltaxan så att du kan förbereda dig inför nästa år. Du söker då på ett datum under 2021.

I år har speciellt fokus lagts på vissa produkter som är aktuella pga. Covid-19-pandemin, till exempel ansiktsmasker, diagnostiska testsatser, vacciner och analysutrustning. Fler ändringar för dessa är att vänta före 1 januari 2021.

Den nya bilagan publicerades i EUT L 361 den 30 oktober 2020.

Exempel på ändringar inför 2021 är:

Inledningstexterna

Hänvisningen till lagstiftning för förlagorna för härstamningsbevis för avelsdjur och avelsmaterial från dem har ändrats. Ny förordning är kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/602.

Kapitel 5

Nytt KN-nummer 0508 00 10 för ädelkoraller (Corallium rubrum), övriga koraller ska klassificeras under KN-nummer 0508 00 90. Dessa röda koraller är hotade och ändringen görs för att enklare identifiera dem.

Kapitel 24

Efter långa diskussioner om begreppet ”snuff” under HS-undernummer 2403 ändras rubriktexten för KN-nummer 2403 99 10 till ”tuggtobak och luktsnus”. Det innebär att oralt snus (vanligt svenskt snus) ska klassificeras under KN-nummer 2403 99 90.

Kapitel 28

Ny underuppdelning under KN-nummer 2804 70 för fosfor. Röd fosfor får KN-nummer 2804 70 10 medan övrig fosfor ska klassificeras enligt KN-nummer 2804 70 90. Röd fosfor kontrolleras speciellt då den används vid narkotikatillverkning.

Kapitel 29

Taricnummer, se bilaga 10, har införts för uppdelning under KN-numren 2903 39 24. Uppdelningen sker på taricnivå för att inte öka den administrativa bördan vid export eller intrastatredovisning. Dessa ämnen är fluorerade kolväten som kontrolleras speciellt för sin ozonnedbrytande effekt.

Kapitel 39

Nytt KN-nummer 3926 90 60 införs för ansiktsskärmar/visir.

Kapitel 44

Ny underuppdelning för nummer 4401 22 för ”Trä i form av flis eller spån av lövträ” med KN-nummer 4401 22 10 om av eucalyptus och 4401 22 90 för av andra träslag.

Kapitel 63

Nya KN-nummer 6307 90 93 och 6307 90 95 för skyddsmasker med uppdelning mellan FFP-masker och andra. Vi vill redan nu förvarna om att det sannolikt kommer en sen ändring för dessa nummer. Vi kommer med ytterligare information om det före 1 januari.

Kapitel 85

Nytt KN-nummer 8504 90 13 för ”laminat och kärnor av stål, även staplade eller lindade” till transformatorer och induktansspolar.

Kapitel 90

En ny kompletterande anmärkning 2 har publicerats under 2020, för ortopediska artiklar. Den integreras nu i den samlade KN-texten.

Flera nya KN-nummer har skapats under HS-numren 9019 och 9020 för medicinsk utrustning. Dessa kan komma att ändras igen före 1 januari, vi återkommer i så fall med mer information.

Bilaga 10 Statistiska taricnummer

En ändring görs i taricnummer 2903 39 29 25.

It-produkter

Liksom under de senaste åren kommer ett stort antal tullsatser för It-produkter att ändras den 1 juli. De tullsatser som gäller under första halvåret anges i kolumnen för konventionell tullsats. Tullsatserna för andra halvåret framgår i fotnoter med hänvisning till att de gäller 1 juli-31 december. Om du söker i Tulltaxan kommer tullsatsen att vara anpassad efter sökdatum.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nyhet

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)